Dla biznesu

Pobierz magazyn Think Build

To publikacja poświęcona najnowszym trendom i ciekawym rozwiązaniom w branży budowlanej. Dzięki niej dowiesz się więcej na temat tego, jaką rolę odgrywa druk na współczesnym rynku budowlanym.

Think Build Magazine

Jak regulacje prawne, trendy w ekologii i innowacyjne technologie zmieniają sektor architektury, inżynierii i budownictwa (AIB) i co to oznacza dla branży usług druku?
Branżę budowlaną jkształtuje kilka globalnych trendów i zjawisk. W nieniejszym magazynie prezentujemy przegląd najważniejszych z nich oraz zastanawiamy się, jaki wpływ na branżę projektowania i budownictwa mają obowiązujące prawo i nowe technologie. Przyglądamy się również temu, jak zmieniają się metody pracy i procesy wykorzystywane w sektorze AIB w reakcji na transformację cyfrową i zmiany technologiczne. Ponadto przeanalizowano sposób, w jaki wspomniana transformacja może zapewnić dostawcom usług druku istotne szanse rozwoju.

 
Spis treści:

  • Przejście na rozwiązania cyfrowe
  • Inteligentna rewolucja
  • Rozwój globalny
  • Znaczenie druku we współczesnym projektowaniu i budownictwie