Dla biznesu

Arkusz danych o nośnikach ciętych na arkusze

Wybierz poniżej nośnik, aby pobrać odpowiedni arkusz danych:

MAC581 Canon Océ Top Coated Plus Gloss, 300 g/m2

MAC681 Canon Océ Top Coated Plus Silk, 300 g/m2

SAT023 Canon Océ Top Colour Paper, 100 g/m2 FSC Certified

SAT033 Canon Océ Top Colour Paper, 120 g/m2 FSC Certified

SAT053 Canon Océ Top Colour Paper, 160 g/m2 FSC Certified

SAT063 Canon Océ Top Colour Paper, 200 g/m2 FSC Certified

SAT073 Canon Océ Top Colour Paper, 250 g/m2 FSC Certified

SAT073 Canon Océ Top Colour Paper, 280 g/m2 FSC Certified

SAT083 Canon Océ Top Colour Paper, 300 g/m2 FSC Certified

SAT083 Canon Océ Top Colour Paper, 350 g/m2 FSC Certified

SAT206 Canon Océ Office Colour Paper, 80 g/m2

SAT216 Canon Océ Office Colour Paper, 90 g/m2

SAT226 Canon Océ Office Colour Paper, 100 g/m2

SAT236 Canon Océ Office Colour Paper, 120 g/m2

WOP111 Canon Océ Red Label Paper, 80 g/m2

WOP111 Canon Océ Red Label Paper, 90 g/m2

WOP116 Canon Océ Red Label Paper, 80 g/m2

WOP121 Canon Océ Red Label Paper, 100 g/m2

WOP131 Canon Océ Red Label Paper, 120 g/m2

WOP151 Canon Océ Red Label Paper, 160 g/m2

WOP161 Canon Océ Red Label Paper, 200 g/m2

WOP171 Canon Océ Red Label Paper, 250 g/m2

WOP201 Canon Océ Black Label Zero Paper, 75 g/m2

WOP211 Canon Océ Black Label Paper, 80 g/m2

WOP400 Canon Océ Top Mail 50, 50 g/m2

WOP400 Canon Océ Top Mail 60, 60 g/m2

WOP402 Canon Océ Premium Label Paper, 75 g/m2

WOP412 Canon Océ Premium Label Paper, 80 g/m2

WOP512 Canon Océ Standard Label Paper, 80 g/m2

WOP516 Canon Océ Yellow Label Paper, 80 g/m2

WOP611 Canon Océ Yellow Label Paper, 80 g/m2

WOP713 Canon Océ Recycled White, 80 g/m2

WOP714 Canon Océ Recycled Extra White, 80 g/m2

WOP717 Canon Océ Recycled Label, 80 g/m2

WOP918 Canon Océ Green Label Plus Paper, 90 g/m2

WOP938 Canon Océ Green Label Plus Paper, 120 g/m2

WOP958 Canon Océ Green Label Plus Paper, 160 g/m2

WOP968 Canon Océ Green Label Plus Paper, 200 g/m2

WOP978 Canon Océ Green Label Plus Paper, 250 g/m2 

spacer
					image