Borealis-hero1

Globalne rozwiązanie dla globalnej firmy

W funkcjonowaniu firmy Borealis, która ma oddziały w 17 krajach, istotna jest szybka reakcja dostawców usług informatycznych przy rozwiązywaniu problemów technicznych. Bardzo ważnym elementem w spełnieniu tego wymogu jest posiadanie jednego, globalnego dostawcy usług druku i głównej osoby kontaktowej, zarządzającej usługą we wszystkich krajach.

Po wnikliwej analizie rynku firma Borealis zwróciła się do firmy Canon. 1165 urządzeń w 17 krajach zostało zastąpionych 1000 urządzeń w ciągu zaledwie ośmiu miesięcy. Z punktu widzenia użytkowników zmiany miały łagodny przebieg. Opracowane rozwiązanie zwiększyło bezpieczeństwo dokumentów i obecnie, dzięki wysokiemu stopniowi standaryzacji, pozwala firmie Borealis zminejszyć wydatki związane z konserwacją i obsługą techniczną.

Borealis-image1

— W całym projekcie na szczególną uwagę zasługują trzy rzeczy — mówi Jacky Cillen. — Po pierwsze firma Canon ma naprawdę globalny zasięg. Po drugie wdrożenie projektu, w kontekście czasu, budżetu i uzyskanego stopnia standaryzacji, miało bezproblemowy przebieg. Po trzecie, i najważniejsze z mojego punktu widzenia, stałe wsparcie techniczne firmy Canon po zakończeniu projektu jest na równie wysokim poziomie co w trakcie procesu wdrożeniowego. Korzystamy z najlepszej dostępnej pomocy technicznej w wymiarze globalnym, a właśnie na tym nam zależało, gdy poszukiwaliśmy partnera do obsługi technicznej.

– Zależało nam na bezproblemowym przejściu na ustandaryzowane środowisko druku, w całości oparte na sieci. Czynnikiem motywującym była chęć świadczenia użytkownikom bardziej scentralizowanej pomocy technicznej, a także uzyskanie oszczędności w zakresie konserwacji i obsługi technicznej.

Jacky Cillen, szef zespołu IT&S (Information Technology & Systems)