Eureco-hero1.jpg

Firma Eureco-Pharma BV odnosi ogromne korzyści, od kiedy cyfrowo drukuje broszury we własnym zakresie

Firma Eureco-Pharma BV równolegle specjalizuje się w imporcie leków i konfekcjonowaniem produktów. Jej roczne obroty wynoszą 40 mln euro. Do ubiegłego roku druk ulotek dla pacjentów w języku holenderskim był zlecany firmie zewnętrznej. Ten sposób działania miał poważne wady, w tym standardowy czterotygodniowy czas realizacji zamówień oraz brak elastyczności. Ponadto zlecanie druku ulotek firmie zewnętrznej skutkowało dużymi stratami materiałowymi.

Wewnętrzny druk ulotek umożliwił firmie Eureco-Pharma skrócenie czasu realizacji z 4 tygodni do zaledwie 24 godzin. Elastyczność wynikająca z możliwości drukowania ulotek na żądanie pozwoliła firmie znacznie ograniczyć straty materiałowe, a tym samym zaoszczędzić tysiące euro rocznie. Ponadto rozwiązanie, dzięki urządzeniu do łamania i cięcia Horizon, skutecznie zautomatyzowało proces łamania i zliczania, co pozwoliło na zmniejszenie ilość niezbędnego personelu.

Eureco-image1
Eureco-image2

– Do ubiegłego roku zlecałem druk ulotek firmie zewnętrznej i nawet nie interesowałem się innymi możliwościami. Jednak po rozmowie z przedstawicielem firmy Canon zrozumiałem potencjalne korzyści wynikające ze zmiany takiego rozwiązania.

Jan de Kreij, dyrektor zarządzający i właściciel