DWF-hero1-1600x600

Rada miasta Enfield, współpracując z Canon, wchodzi na rynek wysokonakładowego druku kolorowego

DWF-logo.jpg

Rada miasta Enfield wyznacza wysokie standardy dla wszystkich działów. W przypadku władz lokalnych absolutnie kluczowym jest, aby rada i jej działy efektywnie gospodarowały pieniędzmi podatników. Jednocześnie rada musi przestrzegać napiętych budżetów i wytycznych dotyczących standardów.

Wyniki

Wzrost mocy produkcyjnych o 30% w przypadku wszystkich rodzajów papieru

Wzrost mocy produkcyjnych o 30% w przypadku wszystkich rodzajów papieru

Wzrost wydajności o 50%

Wzrost wydajności o 50%

Wzrost liczby zleceń w kolorze realizowanych wewnętrznie o 20% (obecnie 65% w kolorze, 35% w trybie czarno-białym)

Wzrost liczby zleceń w kolorze realizowanych wewnętrznie o 20% (obecnie 65% w kolorze, 35% w trybie czarno-białym)

Utworzenie wewnętrznego portalu web-to-print i zmodernizowanej witryny internetowej, z której pochodzi 70% wszystkich zleceń

Utworzenie wewnętrznego portalu web-to-print i zmodernizowanej witryny internetowej, z której pochodzi 70% wszystkich zleceń

enfield_council

Cel

Zwiększenie znaczenia działu druku wewnętrznego rady poprzez obsługę większej liczby zleceń wysokonakładowych w kolorze.

Wyzwania

• Brak możliwości zaspokojenia rosnącego popytu na druk kolorowy

• Brak możliwości zapewnienia spójności kolorów wydruków oraz ekonomicznego zaspokajania popytu z wykorzystaniem dotychczasowej technologii druku cyfrowego

• Ścisłe przestrzeganie wytycznych rady dotyczących standardów druku materiałów

• Nadmierny outsourcing zleceń wysokonakładowych

Podejście

• Dział druku wewnętrznego rady miasta Enfield jest pod wrażeniem usług i pomocy technicznej firmy Canon od czasu, gdy rada została jej klientem w 2005 r.

• Dążąc do modernizacji infrastruktury kolorowego druku cyfrowego w 2014 r., klient wziął udział w programach Business & Innovation Scan i Essential Business Builder Program firmy Canon, aby lepiej zrozumieć rynki druku wewnętrznego i kolorowego.

• Zachęcony doradztwem i pomocą firmy Canon klient zainwestował w nową technologię produkcji imagePRESS i nadal współpracuje z zespołami ds. rozwoju biznesowego i zarządzania klientami firmy Canon z myślą o rozwoju swojej działalności.

enfield_council