Colchester Institute przeznacza pieniądze zaoszczędzone dzięki usługom zarządzania drukiem firmy Canon na edukację

Należący do największych placówek kształcenia uzupełniającego w Anglii Wschodniej w Wielkiej Brytanii Colchester Institute organizuje kursy uzupełniające i studia wyższe dla ponad 12 000 osób w dziesięciu lokalizacjach. Szukając sposobu na obniżenie kosztów, uczelnia stwierdziła, że niezarządzana infrastruktura druku obsługiwana przez wielu dostawców i pozbawiona zasad dotyczących druku i nadzoru nad nim powinna zostać poddana analizie jako źródło potencjalnych oszczędności. Po przeprowadzeniu audytu uczelnianego środowiska druku firma Canon w ścisłej współpracy z Colchester Institute zaproponowała usługi zarządzania drukiem (MPS) jako rozwiązanie, które nie tylko ograniczy zużycie papieru i terminy realizacji, ale także znacząco poprawi komfort studentów i innych użytkowników. Co najważniejsze, szkoła uzyskała 100 000 GBP oszczędności w ciągu pierwszych osiemnastu miesięcy po wdrożeniu rozwiązania, a wszystkie środki zostały zainwestowane w naukę w pozostałych obszarach szkoły.

colchester-image1

– Spodobała się nam koncepcja usług zarządzania drukiem, którą zalecała firma Canon, a także profesjonalizm i bliskość współpracy z zespołem projektowym Canon.

Gary Horne, wicedyrektor działu finansowego i operacyjnego