Sanders Group dzięki wykorzystaniu płaskich ploterów UV firmy Canon pozyskała nową grupę klientów

Założona w 1985 roku firma, która zajmowała się wyłącznie importem i sprzedażą podłoży magnetycznych na rzecz drukarni, projektantów i firm reklamowych, wkrótce miała zostać światowym potentatem w dziedzinie produkcji i dystrybucji elastycznych materiałów magnetycznych, obsługującym duże sieci sprzedaży detalicznej i rynek znaków.

Przejęcie w 1998 r. przez Marco de Werta, który obecnie pełni funkcję dyrektora zarządzającego, w połączeniu z radykalną transformacją modelu biznesowego w 2009 r. i wprowadzeniem nowej technologii ploterów płaskich UV firmy Canon szybko poprowadziło firmę Sanders Group w zupełnie nowym kierunku. Zapewniło jej przyszłość, otworzyło różne możliwości zdobywania zleceń o wysokiej marży i zmieniło od podstaw proces wytwarzania drukowanych produktów magnetycznych.

Sanders-image1
Sanders-image2

– Urządzenia Océ Arizona zmieniły moją firmę. Podczas kryzysu finansowego wiele innych firm upadło, a te urządzenia pozwoliły mi osiągnąć wyższe zyski przy niższych obrotach. Moje obroty spadły, ale marża wzrosła, gdy przekształciłem materiał, który wcześniej sprzedawałem, w produkt o większej wartości. Byłem w stanie zaspokoić rynkowe zapotrzebowanie na krótkie terminy realizacji, indywidualne zastosowania i twórcze rozwiązania.

Marco de Wert, dyrektor zarządzający