Automatyzacja drogą do rozwoju i lepszej wydajności firmy

Szukanie sposobów na zwiększenie wydajności i jednoczesne poszerzanie oferty usług zgodnie z oczekiwaniami klientów wymaga kreatywnego myślenia i współpracy. To właśnie te dwa elementy pomagają kształtować główne wartości firmy KnowledgePoint od momentu jej założenia w 1997 r. Znaczne zwiększenie nakładów i rozszerzenie oferty zaowocowało zdobyciem nowych klientów i pozyskaniem kolejnych zleceń od obecnych. Kierownictwo KnowledgePoint miało świadomość, że utrzymanie krótkich terminów realizacji, z których słynie firma, będzie wymagało przyjrzenia się wewnętrznej wydajności i nabycia najnowszych technologii, które sprostają przyszłym wyzwaniom.

KP-image1
KP-image2

– Sposób, w jaki firma Canon pomaga nam sprostać biznesowym wyzwaniom, odzwierciedla naszą własną metodologię, a my to doceniamy. Współpraca będzie miała niezwykłe znaczenie w kontekście naszych przyszłych inwestycji. Nasza dotychczasowa współpraca z firmą Canon jest bardzo owocna i z pewnością będziemy ją kontynuować w przyszłości.

Andre Philpot, dyrektor operacyjny, KnowledgePoint