Dla biznesu

Twoi pracownicy

Outsourcing i doradztwo zarządcze

Optymalizacja codziennych procesów roboczych

Cyfrowa obsługa miejsc pracy

Dostęp do dokumentów oraz informacji bez względu na czas i miejsce

Zintegrowana obsługa dokumentów

Zarządzanie funkcjami i działami zajmującymi się obsługą dokumentów operacyjnych

Obsługa dokumentów równie elastyczna jak tryb pracy

Sposób, w jaki pracownicy wykorzystują informacje i dane gwałtownie się zmienia. Rozwój technologii cyfrowych znacząco wpływa na metody pracy w dzisiejszym świecie. Pracownicy coraz częściej wykazują chęć wykorzystywania urządzeń mobilnych, szczególnie w sytuacjach gdy wzrasta potrzeba współpracy między wieloma ośrodkami, w ramach wielu procesów czy wobec coraz liczniej wprowadzanych przepisów branżowych.

Może to skutkować trudnościami w dostępie do dokumentów i danych oraz w ich przystosowywaniu i zabezpieczaniu. Jak zapewnić możliwość sprawnego działania i jednocześnie stworzyć warunki do współpracy między zespołami i działami niezależnie od czasu i miejsca realizowania zadań?

W ramach usług dział Business services oferuje klientom obsługę zadań biurowych. Klient może delegować swoich pracowników do działu usług biznesowych firmy Canon, gdzie będą oni mieli możliwość współpracy z tysiącami specjalistów z zakresu obsługi dokumentów w regionie EMEA. Wspólnie opracują oni optymalne praktyki dla firmy i usprawnią codzienną pracę na poziomie procesów.

Obsługa dokumentów w chmurze oraz w trybie przenośnym, która dostępna jest dzięki naszym usługom, sprawia, że procedury pracy i codzienna współpraca charakteryzują się szybkością, elastycznością i odpowiadają na potrzeby naszych klientów.

Kolejne kroki

Więcej informacji