Dla biznesu

Outsourcing i doradztwo

Usługi biznesowe firmy Canon

Canon Business Services specjalizuje się w usługach zewnętrznych (outsourcing) i doradztwie zarządczym. To 3000 pracowników w 18 krajach regionu EMEA, którzy obsługują ponad 500 klientów. Bez względu na formę dokumentów — papierową lub elektroniczną — świadczymy usługi w zakresie usprawniania wykorzystania informacji i obsługi dokumentów w firmach. Nasze działania pozwalają firmom doskonalić relację z klientami, poprawiać zarządzanie procesami biznesowymi i wprowadzać nowe metody pracy.

Dysponujemy szeregiem wiodących technologii i innowacyjnym programem inwestowania w przyszłe rozwiązania w zakresie komunikacji i przetwarzania obrazu. Dążymy do nawiązywania długofalowych relacji celu zapewniania ciągłych innowacji i stałego rozwoju.

Dlaczego warto korzystać z outsourcingu?

Wielu naszych klientów potwierdza, że usługi zewnętrzne pomogły im zrealizować następujące cele:

  • Zmiana procesów biznesowych w celu usprawnienia działalności i zwiększenia wydajności
  • Udoskonalenie praktyk dotyczących zgodności z przepisami w branżach objętych surowymi regulacjami prawnymi
  • Skrócenie czasu wprowadzenia produktów na rynek i usprawnienie komunikacji i kontaktów z klientami
  • Znaczne obniżenie kosztów obsługi procesów obejmujących dużą ilość informacji i dokumentów

Kolejne kroki

Więcej informacji

Działania w ramach naszej oferty dotyczą takich podmiotów jak:

Twój klient

Nowy poziom zaangażowania i komunikacji z obecnymi i potencjalnymi klientami oraz większe dochody i zyski firmy.

Twoja działalność

Zmiana procesów zarządzania informacjami i dokumentami w celu zwiększenia wydajności i zapewnienia jeszcze większej zgodności z obowiązującymi przepisami.

Twoi pracownicy

Szybsza obsługa informacji i danych przez pracowników w celu wsparcia współpracy między poszczególnymi oddziałami i w ramach różnych procesów.