Eliminacja nieefektywnych elementów

Tam, gdzie klient widzi wydruk, my widzimy zwiększoną wydajność.

W dzisiejszej, niepewnej sytuacji ekonomicznej usprawnienie dostaw, oszczędności w zakresie zakupów i wydatków oraz zmniejszenie kosztów ogólnych stanowią kluczowe wyzwania, przed którymi stoją firmy.

Większość firm dostrzega wagę dokumentów i przekazu drukowanego, jednak niewiele z nich zdaje sobie sprawę, jakie ponoszą koszty w tym względzie i gdzie znajdują się źródła nieefektywności.

Korzystając z usług zarządzania drukiem (MPS) firmy Canon, firma Imagination zdecydowała się dokładnie przyjrzeć tym kwestiom. Zlecenie zarządzania infrastrukturą druku zewnętrznemu usługodawcy pozwoliło firmie zmniejszyć straty nawet o 50% i zredukować flotę urządzeń drukujących o dwie trzecie.

Oszczędności to nie wszystko

Dzięki usługom zarządzania drukiem (MPS) firmy Canon można zwiększyć wydajność, poprawić bezpieczeństwo dokumentów i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.

– Zyskaliśmy w wielu różnych aspektach. Koszty związane z drukiem zostały znacząco zredukowane, co ogromnie wpływa na nasze zyski. Mamy znacznie mniej urządzeń, ale są one bardziej uniwersalne, wydajne i znajdują się w odpowiednich miejscach.

Firma Imagination, Wielka Brytania

Wyzwania stojące przed klientem

Opinie naszych klientów