Redukcja kosztów i wyższy poziom bezpieczeństwa

Tam, gdzie klient widzi wydruk, my widzimy większe bezpieczeństwo dokumentów.

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie zmniejszenie kosztów ogólnych i kosztów pomocy technicznej bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo infrastruktury IT ma jeszcze większe znaczenie niż do tej pory.

Jednak o ile firmy coraz lepiej rozumieją znaczenie druku jako elementu zintegrowanej infrastruktury IT, niewiele z nich zdaje sobie sprawę z tego, jakie koszty ponoszą — w kontekście finansów i liczby zatrudnionych pracowników.

Firma Armstrong Watson zdecydowała się stawić czoła tym problemom, korzystając z pomocy firmy Canon. Wprowadzenie innowacyjnych zmian w infrastrukturze obsługi druku pozwoliło firmie zwiększyć wydajność, znacznie poprawić bezpieczeństwo i zmniejszyć o 50% liczbę połączeń telefonicznych z działem IT, które dotyczą drukowania.

Oszczędności i bezpieczeństwo to nie wszystko

Dzięki usługom zarządzania drukiem (MPS) firmy Canon można zwiększyć wydajność, zmienić nawyki drukowania i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.

W dziale IT Paul Cullen także szybko dostrzegł duże zmiany, w tym zmniejszenie o 50% liczby połączeń telefonicznych dotyczących drukowania i skanowania.

– Zamiast poświęcać czas na na kontakt z wieloma dostawcami w celu rozwiązywanie różnych problemów korzystamy z jednego numeru kontaktowego do firmy Canon, pod którym dostępna jest pomoc w zakresie sprzętu i oprogramowania.

Armstrong Watson, Wielka Brytania

Wyzwania stojące przed klientem

Opinie naszych klientów