Dla biznesu

Usługi zarządzania drukiem dla małych i średnich firm (MPS Essentials)

Rozwiązanie gotowe do wdrożenia

Rozwiązanie gotowe do wdrożenia

Bazując na zdobywanej od 40 lat wiedzy w zakresie przetwarzania obrazu i doświadczeniu we współpracy z dużymi firmami międzynarodowymi, firma Canon oferuje kompleksowe usługi zarządzania drukiem dla małych i średnich firm.

Pierwszym etapem usługi jest wnikliwa analiza bieżącej sytuacji, która dostarcza nam informacji o tym, co i w jaki sposób jest drukowane w firmie. Następnie określamy obszary strat, optymalizujemy liczbę urządzeń i dostawców, z których korzysta klient. Pomagamy również w monitorowaniu i zmianie zachowań dotyczących drukowania. Jednocześnie wprowadzamy usprawnienia w zakresie zabezpieczeń, zrównoważonego rozwoju i eliminowania problemów dotyczących drukowania, zarówno w odniesieniu do użytkowników, jak i pracowników działu IT.

Poprzez monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą druku oraz eliminowanie cyklicznych, codziennych czynności, usługi zarządzania drukiem uwalniają pracowników klienta od problemów dotyczących drukowania, a jego firma oszczędza czas i pieniądze.

Usługi zarządzania drukiem dla małych i średnich firm (MPS Essentials) obejmują:

  • Monitorowanie wszystkich urządzeń objętych umową i zarządzanie nimi
  • Automatyczny odczyt stanu liczników (nie trzeba tego robić samodzielnie)
  • Jeden punkt kontaktu w firmie Canon do obsługi potrzeb związanych z drukiem
  • Aktualizacje oprogramowania sprzętowego i sterowników drukarek w celu zapewnienia najnowszych rozwiązań technicznych
  • Śledzenie zasobów i informowanie o poziomie ich wykorzystania na potrzeby sprawozdawczości dla kadry kierowniczej

  • Kompleksowy i stały wgląd w informacje o wydajności infrastruktury druku
  • Regularna, uzgodniona w umowie weryfikacja w celu zapewnienia oczekiwanego zwrotu z inwestycji i korzyści z usług zarządzania w dłuższej perspektywie

Usługi zarządzania drukiem obejmują wszystkie potrzeby klienta w zakresie druku, kontrolę kosztów, zwiększenie efektywności i umożliwienie personelowi realizacji zadań zgodnych z ich specjalizacją.

Firma Imagination, Wielka Brytania

Jeszcze przed przekazaniem zaleceń firma Canon włożyła dużo wysiłku w dogłębne poznanie naszej firmy, ustalenie obszarów wymagających ulepszeń i znalezienie optymalnego sposobu ich implementacji.

Armstrong Watson, Wielka Brytania

Nasze podejście

Szybsze procesy drukowania, bardziej wydajny przepływ prac i niższe koszty w pięciu krokach.