Eliminacja nieefektywnych elementów

Tam, gdzie klient widzi wydruk, my widzimy zwiększoną wydajność.

W dzisiejszej, niepewnej sytuacji ekonomicznej usprawnienie dostaw, oszczędności w zakresie zakupów i wydatków oraz zmniejszenie kosztów ogólnych stanowią kluczowe wyzwania dla firm.

Większość z nich dostrzega wagę dokumentów w formie papierowej, jednak niewiele z nich jest świadoma wielkości ponoszonych w tym zakresie kosztów oraz źródeł nieefektywności.

Firma Imagination zdecydowała się skorzystać z usług zarządzania drukiem firmy Canon i dokładnie przyjrzeć tym kwestiom. Zlecenie zarządzania infrastrukturą druku zewnętrznemu usługodawcy pozwoliło firmie zmniejszyć straty nawet o 50% i zredukować flotę urządzeń drukujących o dwie trzecie.

Oszczędności to nie wszystko

Usługi zarządzania drukiem firmy Canon umożliwiają zwiększenie wydajności, poprawę bezpieczeństwa dokumentów i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

– Zyskaliśmy w wielu różnych aspektach. Koszty związane z drukiem zostały znacząco zredukowane, co ogromnie wpływa na nasze zyski. Mamy znacznie mniej urządzeń, ale są one bardziej uniwersalne, wydajne i znajdują się w odpowiednich miejscach.

Firma Imagination, Wielka Brytania

Opinie naszych klientów

Wyzwania stojące przed klientem