Dla biznesu

Kontrola i redukcja kosztów

Tam, gdzie klient widzi wydruk, my widzimy kontrolę kosztów.

W dzisiejszej, niepewnej sytuacji ekonomicznej nadzór nad kosztami i ich zmniejszenie bez negatywnego wpływu na sprawne działanie firmy nabierają coraz większego znaczenia.

Niewiele firm jest świadomych kosztów związanych z drukowaniem i obsługą dokumentów, a tym bardziej, możliwości redukcji tych kosztów.

Colchester Institute, jedna z największych uczelni w regionie East Anglia (Wielka Brytania), postanowiła skorzystać z pomocy firmy Canon i zmaksymalizować wydajność. Wprowadzenie innowacyjnych zmian w infrastrukturze obsługi druku pozwoliło uczelni zmniejszyć straty i zredukować flotę urządzeń drukujących o 75%.

Oszczędności to nie wszystko

Usługi zarządzania drukiem firmy Canon umożliwiają zmianę nawyków związanych z drukowaniem, poprawę bezpieczeństwa dokumentów i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

Oszczędności uzyskane dzięki wprowadzeniu strategii drukowania umożliwiły nam zainwestowanie środków w programy nauczania dotyczące innych obszarów działania uczelni.

Colchester Institute,
Wielka Brytania