Usługi zarządzania drukiem dostosowane do potrzeb firmy

Rozwiązanie musi być starannie zaprojektowane z uwzględnieniem określonych wymagań, aby firma mogła w pełni wykorzystać potencjał usług zarządzania drukiem.

Eksperci firmy Canon wykorzystują wieloletnie doświadczenie, aby zaoferować klientowi skalowalne i dostosowane do potrzeb zewnętrzne usług zarządzania drukiem, które zapewnia całkowitą kontrolę nad drukiem — od etapu projektowania i wdrożenia po stałe wsparcie i zarządzanie.

Niestandardowe rozwiązanie do zarządzania drukiem zapewni firmie klienta czerpanie korzyści z najwyższego poziomu obsługi, światowej klasy technologii i trwałej wartości biznesowej.

Dlaczego warto nawiązać współpracę z Canon?

Współpracujemy z klientami w celu dostarczenia rozwiązania zarzadzania drukiem, które charakteryzuje się korzystnym stosunkiem wartości do ceny i zapewnia skuteczną kontrolę. Odpowiednie połączenie zespołu specjalistów, technologii i procesów zapewnia usługę, która umożliwia tworzenie efektywnego, elastycznego i ekonomicznego środowiska druku.

Zapewniamy również płynne wdrożenia nowego rozwiązania. Dysponujemy odpowiednimi środkami i wiedzą branżową, co umożliwia nam skuteczne wprowadzanie zmian.
Nieustanne wprowadzanie udoskonaleń sprawia, że świadczona usługa ogranicza koszty i zwiększa wydajność teraz, jak również w miarę rozwoju firmy klienta i zmian jej potrzeb.

– Mieliśmy ogólną koncepcję celu, ale nie wiedzieliśmy dokładnie, jak go osiągnąć. Doświadczenie firmy Canon we wdrażaniu różnych rozwiązań dla innych klientów naprawdę pomogło nam uzyskać właściwe rozwiązanie.

Rada regionu East Lothian, Szkocja

Nasze podejście

Szybsze procesy drukowania, bardziej wydajne przepływy pracy i niższe koszty w pięciu krokach.