Zalety usług zarządzania drukiem (MPS)

Dokumenty w formie papierowej i elektronicznej są integralną częścią komunikacji w dzisiejszym biznesie. Jednak produkcja dokumentów stanowi dla firm znaczny koszt — nawet 3% dochodu.

Badania* wykazały, że tylko 20% kosztów druku jest dostrzegalnych gołym okiem. Jeśli rzeczywiste koszty w tym zakresie nie są znane lub firma nie ma wystarczających zasobów i specjalistycznej wiedzy, aby zapanować nad nimi, z pomocą przyjdą usługi zarządzania drukiem (MPS) firmy Canon.

* All Associates Group, Inc 2012

Dokumenty w formie papierowej i elektronicznej są integralną częścią komunikacji w dzisiejszym biznesie. Jednak tworzenie dokumentów związane jest z koniecznością ponoszenia przez firmy znacznych kosztów — nawet 3% dochodu.

Badania* wykazały, że tylko 20% kosztów druku jest łatwych do bezpośredniego oszacowania. Jeśli rzeczywiste koszty w tym zakresie nie są znane lub firma nie ma wystarczających zasobów i specjalistycznej wiedzy aby je określić i kontrolować, warto skorzystać z usług zarządzania drukiem (MPS) firmy Canon.

* All Associates Group, Inc 2012

Redukcja kosztów

Świadcząc usługi zarządzania drukiem współpracujemy z klientem w celu dokładnego rozpoznania aktualnych kosztów drukowania oraz miejsc ich powstawania. Informacje te można wykorzystać do zaprojektowania rozwiązania, które zmniejszy koszty druku i ograniczy nieefektywne ogniwa. Warto dodać, że usługi zarządzania drukiem firmy Canon pomogły dotychczasowym klientom zmniejszyć koszty związane z drukiem nawet o 60%. Regularna weryfikacja gwarantuje zwrot inwestycji i realizację obecnych i przyszłych celów.

Większa wydajność

Dzięki zewnętrznym usługom zarządzania drukiem pracownicy mogą zaoszczędzić czas i skoncentrować się na kluczowej działalności firmy. Usługi zarządzania drukiem firmy Canon gwarantują optymalne wykorzystanie urządzeń i usprawniają procesy biznesowe, co pozwala zwiększyć wydajność w całej firmie.

Zwiększone bezpieczeństwo

Naruszenie bezpieczeństwa może zagrozić marce firmy i skutkować dotkliwymi karami. Odpowiednie zabezpieczenia zapewniają zyski w dłuższej perspektywie. Audyt firmy Canon pozwala określić potencjalne usprawnienia zabezpieczeń w infrastrukturze druku. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie usprawnień, aby chronić informacje przed nieuprawnionymi osobami, a także zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Wyższy poziom zrównoważonego rozwoju

Dzięki optymalizacji infrastruktury druku, pomocy w przeprowadzeniu zmian oraz monitorowaniu zachowań związanych z drukowaniem, usługi zarządzania drukiem firmy Canon pomagają ograniczyć straty i zmniejszyć zużycie energii elektrycznej oraz papieru. Regularna weryfikacja pozwala na ocenę wpływu na środowisko naturalne, a najnowsze technologie Canon pomagają ograniczyć negatywny wpływ na środowisko w dłuższej perspektywie.