Dla biznesu

Oprogramowanie do obiegu dokumentów

Oprogramowanie do obiegu dokumentów pozwala zwiększyć produktywność, zredukować koszty i realizować zlecenia pod presją czasu. Przeznaczone także do przemysłowej automatyzacji obiegu dokumentów i zarządzania nimi. Obejmuje pełen zakres zastosowań: faktury, wyciągi bankowe, czasopisma, gazety, korespondencję masową oraz zastosowania fotograficzne i graficzne.

Kolejne kroki

PRISMAdirect

PRISMAdirect

Wysoce skalowalne i zintegrowane rozwiązanie do zarządzania cyklem pracy PRISMAdirect usprawnia cały proces produkcji druku, upraszcza pozyskiwanie zadań, zmniejsza koszty i zwiększa wydajność.

Océ PRISMAprepare

Océ PRISMAprepare

Jedno rozwiązanie do obsługi wszystkich potrzeb w zakresie przygotowania dokumentu do druku. Dzięki temu uniwersalnemu rozwiązaniu operator może przygotować dokumenty — poprzez usuwanie zbędnych elementów stron i poprawiania jakości dokumentów po sprawdzanie i korygowanie kolorów, a także przygotowanie dokumentów do zszywania, tworzenia linii zagięć lub perforacji.

Océ PRISMAproduction

Océ PRISMAproduction

Bardzo produktywny i wydajny system zarządzania produkcją i obiegiem dokumentów dla sektora druku usługowego i wewnętrznego. Umożliwia centralizację całych środowisk druku produkcyjnego i zapewnia kontrolę nad nimi.

EFI Digital StoreFront

EFI Digital StoreFront

Niestandardowe, modułowe rozwiązanie internetowe, które pomaga w usprawnianiu procedur biznesowych i produkcyjnych w centralnych działach reprograficznych, drukarniach usługowych i firmach oferujących usługi typu „print-for-pay”.

Océ PRISMAproduction Host

Océ PRISMAproduction Host

Moduły usprawniające proces drukowania na komputerze głównym. Dane o znaczeniu krytycznym można generować bezpośrednio z komputera głównego. Dane do druku można wzbogacić, posortować i poprawić przed wyprodukowaniem.

Océ TrueProof

Océ TrueProof

System proofingu ekranowego WYSIWYG pełniący funkcję wirtualnej drukarki. Poprawia i usprawnia proces przygotowania do druku, a ponadto umożliwia dokładną ocenę jakości przygotowanego dokumentu.

Océ DocSetter

Océ DocSetter

Najlepsze w branży oprogramowanie do skanowania i przygotowywania dokumentów. Zapewnia elastyczne i najbardziej zaawansowane narzędzia do przygotowywania dokumentów do cyfrowego druku produkcyjnego.

Powiązane produkty i usługi

Produkty powiązane

Powiązane usługi

  • Workflow Consulting, Project Management and Support Services

    Let us help you create an agile print solution that wins you new customers and grows your bottom line. Trust us to take the risk and inconvenience out of your solution implementation and make sure you achieve a great end result. And enjoy world-class service, support and maintenance to keep you in business 24x7.

  • Usługi biznesowe

    Chciałbyś rozwinąć swoją firmę, zwiększyć wydajność, zredukować koszty drukowania lub zlecić na zewnątrz usługi związane z drukowaniem i dokumentami? Canon dostarcza dopasowane do potrzeb usługi i może pomóc w realizacji założonych celów.