Produkcyjne systemy czarno-białe na papier ciągły

Wszechstronny i szybki druk produkcyjny


Wydajne systemy cyfrowe na papier ciągły zapewniają wysoką jakość i wszechstronność druku produkcyjnego wydawcom książek, w zastosowaniach usługowych i finansowych do druku faktur, wyciągów bankowych, czeków oraz w korespondencji masowej.