Środki ostrożności

Uwagi dotyczące zabezpieczeń sieciowych zapobiegających nieuprawionemu dostępowi do kamer sieciowych

Dotyczy wszystkich modeli kamer

W celu zapobieżenia nieuprawionemu dostępowi do kamer sieciowych należy uwzględnić następujące kwestie:

  • Stanowczo zalecana jest zmiana wstępnego hasła administratora i okresowa zmiana kolejnych haseł.
  • Wstępna konfiguracja nadaje użytkownikowi następujące uprawnienia: [Privileged Camera Control] (Uprzywilejowana kontrola nad kamera), [Camera Control] (Kontrola nad kamerą), [Video Distribution] (Dystrybucja wideo), [Audio Distribution] (Dystrybucja dźwięku). Jeśli użytkownicy o statusie gościa nie mają mieć tych uprawnień, należy wyłączyć te ustawienia.

Środki zapobiegające uderzeniom pioruna

Dotyczy wszystkich modeli kamer

  • Omawiane urządzenia są narażone na bezpośrednie uderzenia pioruna, sztucznie wywołane uderzenia pioruna, wtórne efekty uderzenia pioruna itp. Zalecamy wdrożenie środków zapobiegających przepięciom po uderzeniach pioruna w celu zmniejszenia ryzyka. Należy to zrobić przed zainstalowaniem kamer.

Zalecenia dotyczące wymiany części

Dotyczy kamer PTZ VB-Rxx

  • Następujące części podlegają zużyciu i nie są objęte ograniczoną gwarancją. Ponadto czas eksploatacji elementów produktu podany w części [ ] jest jedynie wartością orientacyjną i dotyczy sytuacji, gdy ruch części w układzie 360° jest powtarzany w zakresie 25°+/-10°. Zatem faktyczny czas zależy od sposobu wykorzystywania i warunków w miejscu instalacji.
1. Silnik krokowy[4 mln ruchów*]
2. Pierścień ślizgowy

[4 mln ruchów*]
* Jeden ruch oznacza obrót o 360°.
  • Jeśli części wymagają wymiany, należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym.
  • Okres dostępności sprawnych części do wymiany wynosi siedem lat od zakończenia produkcji.

Środek zapobiegający zaśniedzeniu kopułki

Dotyczy zewnętrznych stałopozycyjnych kamer kopułkowych VB-M64xVE & H65xVE

  • W miarę upływu lat kopułka używana w tych produktach może ulec zamgleniu (jej materiał może ulec zaśniedzeniu).
  • W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia tego zjawiska zalecane jest używanie osłony przeciwsłonecznej (do nabycia osobno).

Ostrzeżenie dotyczące urządzeń „klasy A” i zakłóceń elektromagnetycznych (EMI)

Dotyczy urządzeń: VB-M741LE, VB-M740E, VB-R11VE, VB-R10VE, VB-M641VE i VB-M640VE

  • Te urządzenia „klasy A” są przeznaczone do użytku w miejscach prowadzenia działalności przemysłowej lub handlowej. W warunkach domowych te urządzenia mogą powodować zakłócenia fal radiowych. W takiej sytuacji użytkownik powinien podjąć stosowne środki zaradcze.