Dla biznesu

Rozwiązania biurowe dla branży prawniczej.

Dzisiejsze firmy prawnicze działają na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Klienci oczekują wyższego poziomu obsługi i oraz większych gwarancji bezpieczeństwa. Skanery nabiurkowe firmy Canon pomagają w skutecznym pokonaniu wyzwań.

Kolejne kroki

Zwiększona konkurencyjność.

Elektroniczne skanowanie dokumentów, takich jak akta spraw, np. za pomocą skanera DR-C225, pozwala zwiększyć codzienną efektywność oraz przyszłą rentowność. Zyskujemy cenną przestrzeń, a dzięki zastosowaniu formatu PDF z funkcją wyszukiwania, zeskanowane dokumenty można natychmiast odnaleźć.

Zmniejszenie ryzyka.

Zeskanowane dokumenty mogą zostać zaszyfrowane i dostarczone klientom w formacie PDF/A, co gwarantuje efektywne i bezpieczne zarządzanie relacjami z klientami. Co więcej, dzięki oprogramowaniu eCopy PDF Pro firmy Canon, pliki można w razie potrzeby łatwo edytować.

Zapewnienie zgodności.

Format PDF/A obsługiwany przez skanery firmy Canon jest obecnie postrzegany w branży prawniczej jako uznany standard zarządzania archiwizacją i obiegiem dokumentów. W niektórych krajach dokumenty poufne muszą być przesyłane do sądu elektronicznie – skaner DR-C225 ułatwia spełnienie tego wymogu.