Dla biznesu

Rozwiązania dotyczące skanowania dla sektora finansowego/ubezpieczeniowego.

Potrzeba podniesienia bezpieczeństwa w ewoluującym cyfrowym świecie ma obecnie większe znaczenie, niż kiedykolwiek wcześniej. Nawet pozornie bezpieczne systemy zostały niedawno zaatakowane, a wizerunkowe i finansowe konsekwencje takich zagrożeń są znaczące. Rozwiązania dotyczące skanowania firmy Canon ułatwiają pokonanie tych wyzwań i uproszczenie działalności.

Kolejne kroki

Większa konkurencyjność.

Dzięki skanowaniu formularzy wniosków ubezpieczonych i faktur bezpośrednio do aplikacji biurowych, obieg pracy w firmie jest bardziej płynny, co przekłada się na większą efektywność i produktywność.

Zmniejszenie ryzyka.

Zabezpieczenie przed oszustwami ubezpieczeniowymi i przypadkowym naruszeniem zabezpieczeń. W przypadku dokumentów elektronicznych zarządzanie i zabezpieczenie dostępu jest łatwiejsze, co ułatwia ochronę przed oszustwami i naruszeniami zabezpieczeń.

Utrzymanie zgodności.

Wobec rosnącej ilości skomplikowanych przepisów, skanery firmy Canon gwarantują utrzymanie zgodności poprzez skanowanie do zatwierdzonego formatu PDF/A.

Ograniczenie wpływu na środowisko

Cele z zakresu finansów i społecznej odpowiedzialności biznesu są w zasięgu ręki. Ilość dokumentów papierowych może zostać ograniczona dzięki skanowaniu i elektronicznej archiwizacji formularzy, wniosków, certyfikatów, podań, faktur itp.