Windows RT App

Bezprzewodowe drukowanie z urządzeń przenośnych

Canon Easy-PhotoPrint (Canon EPP) jest bezpłatną aplikacją, która umożliwia drukowanie zdjęć z tabletów i smartfonów z systemem Windows RT na zgodnych drukarkach PIXMA* za pośrednictwem lokalnej sieci bezprzewodowej (Wi-Fi).

Aplikacja Easy-PhotoPrint dla systemu Windows RT

Charakterystyka produktu

  • Automatyczne wyszukiwanie zgodnych drukarek w sieci Wi-Fi

  • Drukowanie zdjęć z urządzeń przenośnych z systemem Windows RT

  • Obsługa drukowania z marginesami i bez marginesów

  • Możliwość wyboru wielu typów i formatów papieru

  • Drukowanie jednej odbitki lub wielu kopii zdjęcia

  • Obsługa plików JPEG, BMP, GIF i PNG

Sposób używania

Wystarczy pobrać aplikację Canon EPP ze sklepu Windows Store do urządzenia przenośnego i wskazać ikonę Canon EPP, aby rozpocząć pracę.

* Informacje o zgodności można znaleźć w danych technicznych urządzenia.

1. Uruchom aplikację Canon EPP i dodaj zdjęcia, dotykając opcji „Register Images” (Zarejestruj zdjęcia).

Drukowanie dostępnego zdjęcia

1. Start the Canon EPP app and add the images by tapping the ‘Register Images’

2. Wybierz zdjęcia zapisane w urządzeniu, które chcesz zarejestrować w aplikacji EPP, i dotknij opcji „Open” (Otwórz).

2. Select the images stored on your device to be registered with EPP app and tap ‘Open’

3. Wybierz zdjęcie lub kilka zdjęć i dotknij opcji „Print” (Drukuj).

3. Select one or multiple images and tap ‘Print’.

4. Sprawdź ustawienia drukowania w nowym oknie i dotknij opcji „Print” (Drukuj). Aby znaleźć lub zmienić drukarkę, wybierz opcję „Search” (Szukaj).

4. Confirm print settings in the new window and tap ‘Print’.

5. Pojawi się strona przedstawiająca postęp drukowania.

5. A printing progress page will appear.

W celu ułatwienia obsługi układ aplikacji EPP na ekranie zmienia się automatycznie po obróceniu smartfona lub tabletu.