Windows RT App

Bezprzewodowe drukowanie z urządzeń przenośnych

Canon Easy-PhotoPrint (Canon EPP) jest bezpłatną aplikacją, która umożliwia drukowanie zdjęć z tabletów i smartfonów z systemem Windows RT na zgodnych drukarkach PIXMA* za pośrednictwem lokalnej sieci bezprzewodowej (Wi-Fi).

Aplikacja Easy-PhotoPrint dla systemu Windows RT

Charakterystyka produktu

  • Automatyczne wyszukiwanie zgodnych drukarek w sieci Wi-Fi
  • Drukowanie zdjęć z urządzeń przenośnych z systemem Windows RT
  • Obsługa drukowania z marginesami i bez marginesów
  • Możliwość wyboru wielu typów i formatów papieru
  • Drukowanie jednej odbitki lub wielu kopii zdjęcia
  • Obsługa plików JPEG, BMP, GIF i PNG

Sposób używania

Wystarczy pobrać aplikację Canon EPP ze sklepu Windows Store do urządzenia przenośnego i wskazać ikonę Canon EPP, aby rozpocząć pracę.

* Informacje o zgodności można znaleźć w danych technicznych urządzenia.

1. Uruchom aplikację Canon EPP i dodaj zdjęcia, dotykając opcji „Register Images” (Zarejestruj zdjęcia).

Drukowanie dostępnego zdjęcia

2. Wybierz zdjęcia zapisane w urządzeniu, które chcesz zarejestrować w aplikacji EPP, i dotknij opcji „Open” (Otwórz).

3. Wybierz zdjęcie lub kilka zdjęć i dotknij opcji „Print” (Drukuj).

4. Sprawdź ustawienia drukowania w nowym oknie i dotknij opcji „Print” (Drukuj). Aby znaleźć lub zmienić drukarkę, wybierz opcję „Search” (Szukaj).

5. Pojawi się strona przedstawiająca postęp drukowania.

W celu ułatwienia obsługi układ aplikacji EPP na ekranie zmienia się automatycznie po obróceniu smartfona lub tabletu.