Canon RC-V100 Dane techniczne

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

Model

Przewodowy pilot zdalnego sterowania

Napięcie zasilania

5,0–6,0 V, prąd stały

Zasilanie

Z kamery

Pobór mocy

0,25 W (maks.)

Dostępne złącza

Złącze REMOTE A (mini-jack 3,5 mm stereo). Złącze USB (mini-B do obsługi serwisowej i aktualizacji)

Długość kabla

5 m

Wymiary maksymalne (szer. x wys. x dł.)

89 x 224 x 65 mm

Masa

W przybliżeniu 630 g

Zakres temperatury pracy

Od 0°C do +40°C

OPCJE STEROWANIA*

Zasilanie kamery

Włączanie/wyłącznie

Funkcja nagrywania

Start/stop

Przegląd nagrania

Gdy kamera działa w trybie MEDIA

Obraz kontrolny

Wł./wył., gdy jest wybrana opcja BARS

Opcje ekranowe

Wybierz

Anuluj

Wybierz

Menu

Dostęp do menu kamery

Przycisk SET i przyciski kierunkowe góra/dół/lewo/prawo

Sterowanie menu

Przycisk ACTIVE

Zapobiega przypadkowym operacjom, zależnie od trybu

Przycisk konfigurowany przez użytkownika (1–4)

Ustawianie/wybieranie niestandardowych funkcji w kamerze

Obsługa/wybór filtra szarego

C300/C300PL/C500/C500PL

PRZEGIĘCIE

Automatyczne/punkt/nachylenie

Poziom gamma czerni

Ustawiana

Balans bieli (WB)

AUTO/WB A, WB B/ustawiany WB/zaprogramowane ustawienie WB

Główny poziom czerni

Ustawiana

Poziom ostrości

Ustawiana

Ostrość

Wybór punktu autofokusa / ręczna regulacja ostrości

Przybliżenie

Obsługa przybliżenia

Przysłona

Przysłona automatyczna / ręczna regulacja przysłony

Regulacja Master pedestal

Ustawiana

Migawka

Wybór trybu migawki / regulacja czasu naświetlania

Czułość ISO / wzmocnienie

Wybór automatycznego wzmocnienia / wzmocnienie ręczne / wybór czułości ISO

Ustawienia niestandardowego obrazu

Wybierz

Obsługiwane kamery

Patrz dane techniczne poszczególnych kamer¹.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

* Dostępność funkcji zależy od modelu i ustawień kamery.

Przypisy

¹ Może być wymagana aktualizacja oprogramowania układowego kamery.