EOS Remote

Zwiększ możliwości aparatu EOS i smartfona. 

EOS Remote to aplikacja dla smartfonów z systemem Apple iOS lub Android. W połączeniu z aparatami EOS z wbudowaną funkcją Wi-Fi staje się zaawansowanym akcesorium, które mieści się w kieszeni. Aplikacja EOS Remote ułatwia fotografowanie i przeglądanie zdjęć.


Cechy produktu

Korzystanie ze zdalnej obsługi po włączeniu funkcji Live View rozszerza możliwości twórczego fotografowania i daje jeszcze większą przyjemność. Aplikacja EOS Remote umożliwia szybkie przeglądanie zdjęć wewnątrz aparatu przy użyciu smartfona. Pozwala przesyłać i zapisywać obrazy w smartfonie, a nawet udostępniać je znajomym i rodzinie.

Aplikacja EOS Remote umożliwia nawiązywanie połączenia za pośrednictwem punktów dostępu (tryb infrastruktury), ale można jej używać nawet w miejscach pozbawionych punktów dostępu — wystarczy mieć aparat i smartfon. Można jej używać w miejscach z ograniczonym dostępem do sieci Wi-Fi, takich jak obszary poza miastami, wybrzeże i góry, studio w piwnicy, pociąg lub samochód, gdzie trudno złapać sygnał.

Łatwiejsze zdjęcia grupowe z fotografem w kadrze.

 


Funkcja Live View umożliwia podgląd obrazu z odległych miejsc.


Szybkie przeglądanie zdjęć bez konieczności wyjmowania aparatu z torby.

Każdy znajomy może wybrać i zapisać zdjęcia.

Informacje o EOS Remote (uwaga: aplikacje dla systemów Android i iOS mogą różnić się wyglądem)


Menu główne aplikacji EOS Remote

(a) Ustawienia aparatu
(b) Wbudowana przeglądarka zdjęć / przesyłanie i zapisywanie zdjęć
(c) Zdalny podgląd Live View / zdalne zwalnianie migawki
(d) Przewodnik po łączności Wi-Fi

Zdalny podgląd Live View

Dzięki funkcji zdalnego podglądu Live View zdjęcia można wykonywać, korzystając z podglądu na ekranie smartfona.

(a) Przycisk [Return to Top Menu/Powrót do menu głównego]
(b) Przycisk włączania/wyłączania wyświetlania informacji o obrazie
(c) Przycisk [Lock Rotation/Blokada obracania]
(d) Przycisk [Start/End Live View/Włącz/wyłącz podgląd Live View]
(e) Niebieska ramka: ramka AF
(f) Biała ramka: rozszerzona ramka
(g) Przycisk [Expand/Shrink Display Area/Zwiększ/zmniejsz wyświetlany obszar]
(h) Przycisk [Display Photographed Image Thumbnails/Wyświetl miniatury zdjęć]
(i) Przycisk [Focus (half-press shutter)/Ostrość (wciśnięcie przycisku migawki do połowy)]
(Domyślnie ukryty. Włącz jego wyświetlanie na ekranie Application settings (Ustawienia aplikacji)).
(j) Przycisk [Remote Release/Zdalne zwalnianie migawki]
(k) Przycisk Shooting Settings (Ustawienia fotografowania)

 

Możesz kontrolować funkcje Tv, Av, ISO i poziom ekspozycji zgodnie z ustawieniem pokrętła trybów aparatu.

(rysunek po lewej stronie) Naciśnij przycisk [Shooting Settings/Ustawienia fotografowania], aby wyświetlić przycisk regulacji ustawień.
(rysunek po prawej stronie) Wybierz ustawienie, które chcesz dostosować.

Na ekranie są wyświetlane różne ustawienia. Można je dostosować, korzystając z intuicyjnych funkcji panelu dotykowego.

Na ekranie smartfona można sprawdzać ostrość i obsługiwać automatyczną regulację ostrości. Smartfon umożliwia także sprawdzanie rozszerzenia zakresu ostrości.

Wybierz obszar ostrości, dotykając go.
Biała ramka: rozszerzona ramka
Niebieska ramka: ramka AF

Rozszerz ramkę ostrości dwukrotnym dotknięciem.

Dotknij przycisku ostrości po ustawieniu ramki w wybranym miejscu.

Ramka zmienia kolor na zielony.

Migawkę można zwalniać zdalnie za pomocą smartfona. Dostępne są dwa tryby pracy migawki:


Za pomocą przycisku ostrości
(i) Przycisk ostrości (wciśnięcie przycisku migawki do połowy)
(b) Przycisk zdalnego zwalniania
Domyślnie przycisk ostrości nie jest wyświetlany. Można włączyć jego wyświetlanie na ekranie Application Settings (Ustawienia aplikacji).


Bez przycisku ostrości
(c) Przycisk ostrości i zwalniania migawki
Wystarczy nacisnąć przycisk, aby automatycznie ustawić ostrość i zwolnić migawkę.


Przycisk ostrości (wciśnięcie przycisku migawki do połowy):

Wciśnięcie przycisku powoduje przełączenie ostrości na niebieską ramkę.

Przycisk zwalniania migawki:
Przesunięcie palca na przycisk migawki podczas dotykania przycisku ostrości spowoduje wykonanie prawidłowo wyostrzonego zdjęcia.

Wbudowana przeglądarka zdjęć

Zdjęcia zapisane w aparacie można szybko i łatwo przeglądać za pomocą smartfona. Można je przeglądać, oceniać i usuwać identycznie jak za pomocą tylnego ekranu LCD aparatu.


Kafelki
(a) Sortuj
(b) Przeskocz

Tabela (z danymi obrazu)

Obrazy można uporządkować według folderu, oceny lub daty w kolejności rosnącej lub malejącej.

Szybkie przejście do wskazanego folderu.


Dotknij zdjęcia, aby je wybrać. Nastąpi wyświetlenie danych. Możesz także sprawdzić informacje o zdjęciu.
(c) Zapisz w smartfonie
(d) Wyślij zdjęcie jako e-mail
(e) Ocena
(f) Usuń zdjęcie z aparatu


Przesyłanie i zapisywanie zdjęć

Zdjęcia dostępne w aparacie można przesyłać i zapisywać w smartfonie. Umożliwia to ich udostępnianie. Podczas przesyłania do smartfona zdjęcia zostaną zapisane w rozmiarze optymalnym z punktu widzenia jakości i szybkości przesyłania. Obrazy RAW zostaną przekształcone na obrazy JPG. Zdjęcia, których rozdzielczość przekracza S2 (1920 x 1280), zostaną zmniejszone do S2 JPG i przesłane do smartfona. Plików MOV (filmy) nie można przesyłać. Można wyświetlić tylko miniatury.

Dotknij przycisku czynności w lewym dolnym rogu ekranu miniatur.

Wybierz opcję [Save to Camera Roll/Zapisz w rolce aparatu] w wyświetlonym menu.


Po zaznaczeniu zdjęć wybierz opcję [Save/Zapisz] w prawym dolnym rogu.

Zapisywanie zostało zakończone!

Pobierz

Dostępne wkrótce w następujących sklepach z aplikacjami.

Wymagania