Przewodnik technologiczny dotyczący skanerów

Czerpiące z tradycji najwyższej jakości obrazu i niezawodności skanery do dokumentów imageFORMULA firmy Canon wykorzystują najnowsze technologie skanowania. Omówione poniżej funkcje są dostępne w większości modeli skanerów do dokumentów imageFORMULA firmy Canon.

Objaśnienia naszej technologii skanowania:


Trójwymiarowa korekta kolorów
Dzięki technologii trójwymiarowej korekty kolorów, urządzenie wiernie i precyzyjnie oddaje informacje o kolorze oryginalnego dokumentu. Rezultat końcowy to doskonała jakość kolorów oraz ulepszona klarowność tekstu, przydatna dla aplikacji typu OCR.


Podajnik ADF
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) - umożliwia szybkie skanowanie pakietowe dokumentów bez nadzoru.


Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru i korekta przekosu.
Marnujesz czas na sortowanie dokumentów przed skanowaniem? Funkcja automatycznego rozpoznawania formatu każdego podanego dokumentu, odpowiada za właściwy rozmiar jego obrazu, a funkcja automatycznej korekty przekosu prostuje skanowany obraz.


Automatyczne wykrywanie kolorów.
Funkcja ta umożliwia skanerowi automatyczne określanie, które dokumenty wchodzące w skład mieszanego pakietu powinny zostać zapisane w kolorze na podstawie wykrytej zawartości koloru. Brak konieczności rozdzielania dokumentów czarno-białych i kolorowych sprawia, że rozmiary plików są o wiele mniejsze.


Automatyczne usuwanie kolorów
Istnieje możliwość usunięcia czerwonego, zielonego lub niebieskiego koloru z obrazu dokumentu, aby poprawić klarowność tekstu dla aplikacji OCR i zmniejszyć rozmiar pliku.


CIS
Czujniki optyczne Contact Image Sensors (CIS) stosowane są w skanerach w celu przechwycenia obrazu dokumentu. Korzyści z zastosowania technologii czujników CIS to m.in.: wyższa ostrość obrazów i mniejsze zniekształcenia, a także lepsza czytelność tekstu, która gwarantuje większą dokładność OCR.


Wzbogacanie kolorów.
Funkcja 3-wymiarowej korekcji kolorów wiernie odtwarza kolory dokumentu. Wbudowany procesor konwersji kolorów dokładnie wskazuje współrzędne RGB w ramach jednego procesu.


Dzienny cykl roboczy
Cykl roboczy to maksymalny sugerowany poziom eksploatacji skanera w ciągu dnia. Celem zapewnienia dłuższego okresu eksploatacji skanera należy wybrać urządzenie, którego cykl roboczy przewyższa aktualne potrzeby produkcyjne. Należy również wziąć pod uwagę wartości szczytowe eksploatacji, które mogą występować w ciągu miesiąca.


Tryb dwustronny
Skanowanie obu stron dokumentu jednocześnie w jednym przebiegu.


Przełącznik pobrania dwóch kartek (DFR)
Funkcja ta umożliwia użytkownikowi sprawdzenie, czy wykryte pobranie dwóch kartek odnosi się rzeczywiście do pobrania dwóch kartek, a nie do dokumentu specjalnego, np. koperty. W przypadku wykrycia pobrania dwóch kartek podczas skanowania, pobieranie dokumentów zostaje zatrzymywane, a podwójnie pobrane dokumenty są wyprowadzane.

Następnie przycisk DFR zaczyna się świecić. Pojawia się również ekran [Rapid Recovery System] (System szybkiego wznawiania), który umożliwia kontynuowanie skanowania. Po naciśnięciu przycisku DFR wyświetlony obraz zostaje zapisany, a urządzenie skanuje pozostałą część dokumentu.


Podawanie przednią stroną do góry
Dzięki tej funkcji, użytkownicy mogą skanować dokumenty w takim układzie, w jakim je widzą. Skaner DR-C125 skanuje dokumenty od góry, ale odczytuje obraz od dołu. Dzięki automatycznemu obracaniu obrazów o 180゜, są one prezentowane we właściwym układzie i kolejności.


Tryb Full Auto
Tryb Full Auto wybiera optymalne ustawienia dla każdego skanowanego obrazu według naszego unikatowego algorytmu. Stosowane są następujące ustawienia: automatyczne rozpoznawanie kolorów, automatyczne wykrywanie rozmiaru, automatyczne wykrywanie rozdzielczości, pomijanie pustych stron, korekcja przekosu oraz orientacja tekstu.


Przebieg w kształcie litery J
Opracowany przez firmę Canon, unikatowy przebieg w kształcie litery J sprawia, że skaner zajmuje mniej miejsca i umożliwia pionowe podawanie i odbieranie dokumentów wykorzystywane w skanerze DR-C125.
Picture_J-Path

Wstępne skanowanie
Funkcja podglądu skanowanego dokumentu przed wykonaniem skanowania może pomóc upewnić się, że dane nie zostaną uchwycone nieprawidłowo lub niepotrzebnie podwojone.


do wydruków
Rozdzielczość obrazu określa ilość szczegółów danego obrazu. Termin ten stosuje się do obrazów cyfrowych, kadrów filmu itp. Wyższa rozdzielczość oznacza więcej szczegółów obrazu, ale często wiąże się ona ze zwiększeniem rozmiaru przechowywania pliku. Szybkość skanowania skanera dokumentu prawdopodobnie zmniejszy się w przypadku zwiększenia rozdzielczości.


Oddzielanie i ponowne pobieranie
W przypadku pobrania dwóch kartek, funkcja oddzielania i ponownego pobierania zwraca dokument do podajnika i odbiera kartki ponownie. Nawet jeśli dojdzie do podwójnego pobrania kartek, skaner może samodzielnie rozwiązać problem i kontynuować skanowanie.


Skanowanie jednostronne
Dotyczy skanowania, podczas którego przechwytywana jest tylko jedna strona dokumentu.


Pomijanie pustych stron
Użyteczne podczas skanowania pakietów zawierających pomieszane dokumenty jednostronne i dwustronne, automatycznie usuwa puste strony z danych obrazu, co umożliwia uzyskanie mniejszych plików.


Wzbogacanie tekstu
Skaner dysponuje dwoma trybami wzbogacania skanowanego tekstu, których można używać w celu uzyskania bardziej wyraźnych i czytelnych obrazów czarno-białych z dokumentów zawierających elementy trudne do zeskanowania. Tryb powinien być wybierany według typu dokumentu.


Rozpoznawanie orientacji tekstu
Rozwiązanie to jest przydatne podczas skanowania pakietów dokumentów, których zawartość jest skierowana w różnych kierunkach. Funkcja ta rozpoznaje orientację tekstu każdego podanego dokumentu i odpowiednio obraca zeskanowany obraz.


Tryb cienkiego papieru
Prędkość podawania jest obniżana, co umożliwia delikatne przeniesienie cienkich dokumentów i zapobiega ich uszkodzeniu (dostępne w skanerze DR-M160).


Ultradźwiękowe wykrywanie podwójnie pobranych kartek
Czujniki ultradźwiękowe wykrywają przerwę między nachodzącymi na siebie stronami i zapobiegają jednoczesnemu podaniu wielu stron, co daje gwarancję, iż każda strona dokumentu zostanie zeskanowana.
Picture_ultrasonic

Przebieg w kształcie litery U / prosty przebieg
Aby zwiększyć wydajność i wszechstronność skanowania dokumentów, w tym kart plastikowych i arkuszy o dużej gramaturze, niektóre modele skanerów wyposażono w prostą ścieżkę przebiegu oprócz standardowej ścieżki w kształcie litery U.
Picture_U-Turn

spacer
					image