Inclusivity at Canon

Kultura otwartości w firmie Canon

Szukaj ofert pracy

Odwaga. Szacunek. Wspólnota.

Uważamy, że nasi pracownicy powinni odzwierciedlać różnorodność społeczeństwa w którym funkcjonujemy. Wśród 15 000 pracowników w Europie i 182 000 na całym świecie można spotkać osoby wywodzące się ze wszystkich środowisk.

Canon i Kyosei

Filozofia Kyosei firmy Canon wyraża nasz cel, jakim jest wspieranie ludzi – niezależnie od ich rasy, religii czy kultury – w działaniach na rzecz wspólnego dobra. Regularne ankiety „Your Voice” firmy Canon opowiadają historię zaangażowanych i zmotywowanych pracowników, którzy troszczą się o równość, zrównoważony rozwój i przyszłość.

Canon and Kyosei

Urzeczywistnienie wizji dotyczącej pracowników nastawionych na integrację

„Różnorodność i kultura otwartości to kluczowe elementy naszej filozofii. Naszym celem jest wprowadzenie ich w życie poprzez działania naszych pracowników, organizowane wydarzenia i powołanie ambasadorów zajmujacych się tym tematem” – mówi Caroline Price, wiceprezes działu kadr. „Pozwala nam to odzwierciedlić różnorodność naszych klientów i firm oraz sprawia, że możemy zapewnić miejsce pracy sprzyjające integracji społecznej”.

Realising an Inclusive People Vision

Większe zaangażowanie

Różnorodność i kultura otwartości są częścią naszego programu wartości dla pracowników (Employee Value Proposition, EVP). Widać je na każdym etapie działania pracowników – od zatrudnienia do przejścia na emeryturę. Tworzymy zintegrowaną organizację, w której wszyscy mogą liczyć na szacunek i czuć się doceniani.

Więcej informacji o naszym wsparciu można znaleźć tutaj

EXPANDING OUR COMMITMENTS

Większe aspiracje

W ramach procesów rekrutacji, doskonalenia umiejętności i zarządzania staramy się nominować, rozwijać i nagradzać najlepszych pracowników na każdym stanowisku – od praktykantów po stanowiska kierownicze wyższego szczebla.

Team members with hands in circle_GettyImages-837737106

Więcej o firmie Canon

Różnorodność, równość i otwartość są również kluczowymi filarami naszego programu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) i naszych wartości. Chcemy zapewniać możliwości rozwoju i edukacji, aby wspierać tworzenie innowacyjnych rozwiązań naukowych i technicznych oraz pomagać w tworzeniu społeczeństwa, w którym każdy może odgrywać istotną rolę.

Search our latest jobs

Nasze najnowsze oferty pracy, Twój następny krok

Sprawdź, które stanowisko jest odpowiednie dla Ciebie


ZOBACZ NASZE OFERTY PRACY