Win new business by building powerful multi-channel campaigns

Zarządzanie kampaniami

Zdobądź nowych klientów poprzez doskonałe kampanie wielokanałowe

Bez właściwych narzędzi kampanie cross-mediowe mogą być niespójne i nieskuteczne.

Nie sposób poprawić przyszłych działań marketingowych, jeśli używana technologia nie pozwala monitorować skuteczności realizowanych kampanii.

Zalety naszych narzędzi do zarządzania kampaniami

Benefits Benefits

Tworzenie spójnych kampanii

Spójna komunikacja w kanałach drukowanych i cyfrowych

Benefits Benefits

Ukierunkowany marketing

Spersonalizowany i interesujący przekaz dostarczany w odpowiednim czasie

Benefits Benefits

Skuteczniejsze utrzymanie klientów

Poznaj preferencje i nawyki zakupowe klientów

Benefits Benefits

Redukcja kosztów kampanii

Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki automatyzacji zadań cyklicznych

Wyróżnij się, aby zyskać przewagę

Cross-media is now a big part of our service offering and our campaigns are more measurable
Działania cross- mediowe stanowią obecnie dużą część naszej oferty, a realizowane przez nas kampanie są bardziej wymierne.

Remo Martin

Dyrektor generalny, Rohner Spiller

Wyzwanie

Rohner Spiller, drukarnia komercyjna z siedzibą w Szwajcarii, chciała odkryć nowe możliwości w dziedzinie marketingu cyfrowego, aby pozyskać więcej klientów. Firma nie miała informacji i zasobów wiedzy potrzebnych do samodzielnego tworzenia kampanii cross-mediowych.

We provided the Rohner Spiller team a comprehensive three-day training on cross-media marketing.

Rozwiązanie

Dla personelu firmy Rohner Spiller eksperci Canon przeprowadzili trzydniowe szkolenie z obszaru marketingu cross-media, które pomogło firmie wybrać rozwiązanie z oprogramowaniem DirectSmile.

We provided the Rohner Spiller team a comprehensive three-day training on cross-media marketing.

Korzyści

Firma Rohner Spiller stworzyła silną markę w obszarze marketingu cyfrowego, która wzmocniła firmę jako całość. Nowe możliwości działań cross-media pozwoliły poszerzyć bazę klientów i przyczyniły się do 20% wzrostu nakładów druku i do usprawnienia pracy całej organizacji.

With our help, Rohner Spiller established a flourishing digital marketing brand that has strengthened the company as a whole.

Modernizuj swoją firmę!

Canon helped a business to modernise with an Invoice Processing system
Dzięki szybkiemu, pozbawionemu błędów rozwiązaniu firmy Canon, udało nam się uprościć proces obsługi faktur

Ján Lipták

Dyrektor ds. finansowych, DB Schenker Czech Republic

Wyzwanie

Po latach ekspansji na rynku,wiodąca międzynarodowa firma logistyczna DB Schenker Czech Republic (CR) odnotowała bardzo duży wzrost liczby otrzymywanych faktur. Aby wyeliminować związane tzw. „wąskie gardła” w pracy administracyjnej, firma wyznaczyła sobie zadanie: modernizacja ręcznego procesu obsługi faktur.

Canon’s Invoice Processing system streamlined workflows and automated invoice data capture

Rozwiązanie

Pomogliśmy firmie DB Schenker CR, dostarczajac jej outsourcingową usługę przetwarzania faktur, realizowaną w naszym centrum Canon Delivery Centre w Pradze. Efektem był szybszy i wydajniejszy system, wykorzystujący uproszczone przepływy pracy i zautomatyzowane przetwarzanie danych z faktur, ich weryfikację oraz dopasowanie

Canon’s Invoice Processing system streamlined workflows and automated invoice data capture

Korzyści

Skróciliśmy o połowę czas poświęcany na przetwarzanie faktur. Umożliwiło to firmie DB Schenker CR przetwarzanie wszystkich faktur przychodzących w ciągu 24 godzin. Dzięki naszemu rozwiązaniu firma mogła przenieść na inne stanowiska pięcioro pracowników zajmujących się rozliczeniami należności. Doprowadziło to do dalszych usprawnień działania firmy.

Canon halved the time taken to process invoices

Najwyższa klasa w zarządzaniu drukiem

Canon’s Managed Print Services streamlined a colleges print across different sites
Zmniejszyliśmy całkowity koszt posiadania o 37%, co umożliwiło nam ponowne zainwestowanie w edukację.

Gary Horne

Wicedyrektor ds. finansów i działalności operacyjnej, Colchester Institute

Wyzwanie

Colchester Institute, jedna z największych uczelni kształcenia uzupełniającego w Wielkiej Brytanii, chciała obniżyć koszty stałe poprzez optymalizację floty urządzeń drukujących w 10 lokalizacjach. Usługi druku były archaiczne i realizowane w instytucie w nieefektywny sposób. Instytut nie miał odpowiednich informacji o nawykach i zwyczajach użytkowników związanych z drukowaniem

Canon’s Managed Print Services streamlined a colleges print across different sites

Rozwiązanie

450 urządzeń zostało zastąpionych 100 urządzeniami wielofunkcyjnymi firmy Canon. Dodatkowo, użyliśmy oprogramowania uniFLOW, aby umożliwić drukowanie z urządzeń przenośnych oraz bezpieczny wydruk po uwierzytelnieniu użytkownika Obecnie firma Canon zajmuje się zarządzaniem flotą urządzeń drukujących i materiałami eksploatacyjnymi oraz stosuje monitorowanie w czasie rzeczywistym. Umożliwia to działanie całej infrastruktury na optymalnym poziomie.

Canon now handles the colleges device, fleet and consumables management

Korzyści

Nasze rozwiązanie umożliwiło instytutowi zaoszczędzenie 100 000 funtów w ciągu pierwszych 18 miesięcy – zarówno poprzez zmniejszenie kosztów posiadania, jak i dzięki narzędziom do analizy druku - poprzez zmniejszenie zużycia papieru o 25%. Pomogliśmy instytutowi nie tylko ponownie zainwestować w podstawowe usługi, lecz także poprawić poziom zadowolenia studentów, którzy mogli łatwiej i szybciej drukować.

Canon reduced the colleges ownership costs and used print analytics to cut paper usage

Doskonałość dzięki innowacji

Equipped with a superior production workflow and with a superior partner in Canon
Teraz mamy nie tylko doskonały system produkcji, lecz także wspaniałego partnera w postaci firmy Canon.

Andy Halasz

Administrator, Replay Studio

Wyzwanie

Belgijski dostawca usług druku Replay Studio chciał umocnić swoją pozycję na dynamicznym rynku graficznych materiałów promocyjnych. Technologie, którymi dysponowała firma, nie zapewniały jednak odpowiedniej szybkości, jakości i elastyczności ani możliwości drukowania na grubszych materiałach nadających się do zastosowań zewnętrznych.

Equipped with a superior production workflow and with a superior partner in Canon

Rozwiązanie

Firma Replay Studio zainwestowała w ploter UV Océ Arizona 550, w urządzenie Océ ColorWave 650 do drukowania plakatów i drukarkę imagePRESS do obsługi wydruków banerowych. Ze względu na zakres zastosowań obsługiwanych przez firmę wdrożony został również system zarządzania kolorami, aby zapewnić spójność wydruków na każdym urządzeniu.

Wide format Océ Arizona 550, Océ ColorWave 650 for posters, Canon imagePRESS for narrow format work.

Korzyści

Ten szybszy, bardziej wydajny system pozwolił zmniejszyć koszty produkcji i skrócić czas realizacji o połowę, a jednocześnie umożliwił poprawę jakości druku i zwiększył możliwości drukowania na grubszych materiałach. Rozwiązanie to umocniło pozycję firmy Replay Studio na rynku cyfrowego druku wielkoformatowego i spowodowało wzrost jej obrotów o 27% w ciągu 4 lat.

Faster, more efficient system halved production costs and turnaround times

Przekonaj się, jak nasze rozwiązania w obszarze cross-media mogą pomóc w osiągnięciu sukcesu


POROZMAWIAJ Z NASZYM ZESPOŁEM

Jak to działa?

Nasze doskonałe narzędzia do zarządzania kampaniami pozwalają się wyróżnić i zdobywać nowych klientów.
  • Canon
  • ...
  • Zarządzanie kampaniami