Dynamic solutions that deliver a faster, smoother customer journey.

Technologia Customer Onboarding

Dynamiczne rozwiązania, które zwiększają komfort klientów.

Przedstawianie oferty firmy jest jednym z kluczowych sposobów komunikacji organizacji z klientami i tworzenia pomyślnych relacji.

W przypadku korzystania z powolnego, ręcznego systemu przedstawiania oferty, który nie spełnia potrzeb współczesnych klientów, firma może ponieść straty.

Zalety technologii Customer Onboarding

Benefits Benefits

Większa satysfakcja i zadowolenie klienta

Cyfrowe systemy pracy zwiększają wydajność i ograniczają opóźnienia

Benefits Benefits

Zadbaj o większą dostrzegalność

Automatyczne monitorowanie zapewnia lepszą kontrolę nad procesem

Benefits Benefits

Spełnij wymagania ery cyfrowej

Zapewnij spersonalizowany, wielokanałowy proces przedstawiania oferty

Benefits Benefits

Bezpieczne przechowywanie danych klientów

Cyfrowa archiwizacja gwarantuje bezpieczeństwo danych i umożliwia szybkie kontrole

Zmieniony proces przyjmowania studentów

The improved ease of use and lower workload led to a direct cost saving
Większa łatwość obsługi i mniejsza pracochłonność doprowadziły do bezpośredniej redukcji kosztów o 30 000 EUR rocznie.

André Jeursen

Szef działu edukacji i egzaminów, uniwersytet Maastricht

Wyzwanie

Kierownictwu Szkoły Biznesu i Ekonomii Uniwersytetu Maastricht zależało na szybszej obsłudze 6400 wniosków rocznie, przyspieszeniu procesu przyjmowania i zmniejszeniu obciążenia pracą personelu. Papierochłonny, ręczny system przyjmowania wniosków prowadził do błędów i nie pozwalał kierownictwu monitorowania stanu spraw ani czasochłonności procesu.

Canon developed an automated admissions system collating each applicant’s information in a single digital case file
Canon developed an automated admissions system collating each applicant’s information in a single digital case file

Rozwiązanie

Opracowaliśmy automatyczny system przyjmowania wniosków, który gromadzi informacje o każdym kandydacie w jednym cyfrowym pliku, co ułatwia dostęp do danych. System umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym i zapewnia funkcje zgłaszania błędów, takie jak automatyczne żądania uzupełnienia brakujących informacji i powiadomienia o terminach.

Korzyści

Przyspieszenie przyjmowania wniosków zmniejszyło obciążenie pracą personelu i zapewniło oszczędności rzędu 30 000 EUR rocznie, przy czym liczba ta nie uwzględnia zysków związanych z wyeliminowaniem błędów ludzkich. Ponadto skuteczniejsza sprawozdawczość pomogła kierownictwu w przejęciu pełnej kontroli nad procesem przyjmowania wniosków, co usprawnilo proces naboru studentów.

As well as easing the staff workload, faster admissions led to annual savings of €30,000.

Zwiększ zaangażowanie klientów poprzez łatwiejszy i bardziej spersonalizowany proces przedstawiania oferty.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jak to działa?

Wyróżnij swoją firmę dzięki dynamicznej i interaktywej formie przedstawiania oferty.

Podobne rozwiązania

Dodatkowe informacje