Critical document governance. Ensure critical documents are sent to the right place at the right time

Nadzór nad dokumentami o newralgicznym znaczeniu dla firmy

Skorzystaj z rozwiązania, które gwarantuje przesyłanie dokumentów o newralgicznym znaczeniu dla firmy - do właściwego miejsca i we właściwym czasie

Twoja organizacja potrzebuje szybkiego i efektywnego sposobu tworzenia i wysyłania dokumentów o newralgicznym znaczeniu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy.


Nieprawidłowe przekazywanie dokumentów o istotnym znaczeniu dla firmy może mieć negatywne biznesowe i prawne konsekwencje dla firmy i zaszkodzić jej reputacji.

Poznaj korzyści z naszego rozwiązania do nadzoru nad dokumentami o newralgicznym znaczeniu dla firmy

More efficient delivery More efficient delivery

Wydajniejsze dostarczenie

Mniej nieudanych dostaw dokumentów dzięki weryfikacji każdego procesu

Faster error correction Faster error correction

Szybsze poprawianie błędów

Błędy i nieudane operacje mogą być szybciej wykrywane i korygowane.

Stronger compliance Stronger compliance

Większa zgodność z przepisami

Kontrola i archiwizowanie pomagają spełniać potrzeby związane ze zgodnością z przepisami

Better monitoring Better monitoring

Efektywniesze monitorowanie

Możliwość pobrania dowodu dostarczenia i weryfikacji jego poprawności

Rozwiązanie, które zapewnia realną zmianę

A critical document governance solution that delivers real change
Opracowaliśmy niezawodny, bardzo wydajny i zgodny z przyszłymi rozwiązaniami standard realizacji procesu, a jednocześnie obniżyliśmy koszty.

Jeden z największych dostawców ubezpieczeń na życie

Wyzwanie

Wiodący ubezpieczyciel oferujący ubezpieczenia na życie szukał sposobu na zagwarantowanie wysyłki kluczowych dla firmy dokumentów do właściwych odbiorców. Rozwiązanie musiało nie tylko spełniać potrzeby w zakresie ochrony danych klientów, lecz także umożliwiać przyszłą integrację nowych procesów i formatów wydruku.

A critical document governance solution that delivers real change
Using Canon’s Critical Document management platform enabled the company to automate and control critical document workflows

Rozwiązanie

Wykorzystanie platformy Critical Document Management firmy Canon umożliwiło firmie automatyzację przepływu dokumentów o znaczeniu newralgicznym dla firmy i kontrolę nad nimi To rozwiązanie przygotowało także firmę do przyszłej integracji nowych procesów i formatów wydruku.

Korzyści

Pełny przegląd kluczowych dla firmy dokumentów umożliwił osiągnięcie zgodności jej systemu przetwarzania dokumentów ze standardami jakości i przepisami. Firma zaoszczędziła także 150 000 euro rocznie poprzez obniżenie kosztów opłat pocztowych.

Canon’s Critical Document system made the company fully compliant

Przekonaj się jak lepszy nadzór nad informacjami może odmienić Twoją firmę


POROZMAWIAJ Z NASZYM ZESPOŁEM

Jak to działa?

Poznaj nowe sposoby oszczędzania czasu i pieniędzy dzięki naszym innowacyjnym narzędziom do nadzoru nad danymi.

Podobne rozwiązania

Dodatkowe informacje