Canon PRISMAproduction Dane techniczne

Oprogramowanie dla druku produkcyjnego

Oprogramowanie do zarządzania drukiem produkcyjnym

MOŻLIWOŚCI

Możliwości

Całkowicie automatyczny system przepływu prac z szybkim przetwarzaniem danych.


Dla wszystkich standardowych języków wydruku i strumieni danych do druku dokumentów i transakcyjnego


Absolutna niezawodność i automatyczne naprawianie błędów


Scentralizowane zarządzanie drukiem dla jednej lub wielu drukarek z miejsca druku ze scentralizowaną administracją, monitoringiem i komunikatami


Rozwiązanie jest skalowalne i modułowe, dzięki czemu może sprostać wymaganiom szerokiej gamy drukarek IPDS firmy i innych producentów, drukujących z szybkością od 45 do 5500 stron na minutę


Dla urządzeń produkcyjnych na papier cięty i ciągły


Dodatkowe sterowniki dla urządzeń nie obsługujących IPDS w specyficznych środowiskach


Graficzny interfejs użytkownika umożliwiający dostęp lokalny i zdalny (bez konieczności instalowania dodatkowego dużego oprogramowania klienta)


Print Job Manager (lokalne i zdalne przesyłanie pracy przez Internet)


Centralne kierowanie wydrukami


Instalacja samodzielna lub w klastrze, z włączeniem rippingu


Drukowanie klastrowe i rozproszone na wielu drukarkach jednocześnie


Scentralizowana obsługa rekordów raportów danych produkcyjnych


Scentralizowana obsługa urządzeń


Zarządzanie dostępem użytkowników łącznie ze zdefiniowanymi przestrzeniami roboczymi dla wyszczególnionych użytkowników


Szeroka gama możliwości fizycznych połaczeń i standardowych protokołów transferu


Standardowe, personalizowalne interfejsy oraz hot directories dla automatyzacji wysyłki i śledzenia prac


Możliwy wysoki poziom personalizacji dzięki Professional Services


Narzędzie konfiguracji papieru dla przypisanych bazowych selekcji papieru


Zaawansowane opcje obsługi połączeń Xerox

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Wymagania systemowe

Zależą od wymaganej mocy przerobowej i obciążenia drukowaniem


Wydajny system operacyjny: SuSE Linux Enterprise Server