Przewodniki THINK

Niniejsze publikacje przedstawiają informacje o bieżącej sytuacji na rynku sprzedaży detalicznej, projektowania i branży opakowaniowej. Uzupełniliśmy je także o analizę szans dla branży drukarskiej w kontekście tworzenia oferty dla tych szybko rozwijających się rynków.

Jak zmienia się rynek detaliczny i jakie możliwości otwiera to przed branżą drukarską?

Niniejsza publikacja stanowi swoisty przewodnik dla osób zainteresowanych bieżącą sytuacją na rynku detalicznym, zwłaszcza w kontekście przemien, jakie się w nim dokonują. Opisujemy w nim innowacje, które zmienią sposób robienia zakupów, rolę druku w kształtowaniu pożądanych zachowań konsumenckich, a także sposoby, w jakie dostawcy usług druku mogą rozwijać swoją ofertę dla tego szybko rozwijającego się i dochodowego ryneku.
Spis treści:

 • Rozwój rynku detalicznego
 • Psychologia konsumenta
 • Konsument stale w sieci
 • Innowacje
 • Wykorzystanie druku: Szanse i możliwości (tradycyjne sklepy, druk, reklama)
Think Retail

Jak zmienia się rynek opakowań i jakie wiąża się z tym możliwości dla branży drukarskiej?

Niniejszy przewodnik prezentuje informacje o coraz większej roli opakowań w procesie marketingu oraz o tym, jak na tę rolę wpływa zmieniające się środowisko sprzedawców i konsumentów. Prezentujemy w nim zarówno ogląd na obecną sytuację, jak również przyszłość branży opakowań. Branża opakowań w Europie rozwija się dziś najdynamiczniej w swojej historii – wszystko wskutek zmian demograficznych i gospodarczych, a także społecznych i środowiskowych.
Spis treści:

 • Rozwój branży opakowań
 • Z perspektywy konsumenta
 • Perspektywa biznesowa
 • Szanse rozwoju
Think Packaging

Jak zmienia się sektor kreatywny i jakie szanse oznacza to dla firm działających w branży druku?

W tym przewodniku omówimy kondycję rynku kreatywnego w całej Europie oraz tendencje, które decydują o jego rozwoju. Podpowiemy, jak dostawcy usług druku (PSP) mogą nawiązać współpracę z firmami na tym dynamicznym rynku oraz jakie szanse wiążą się z wykorzystaniem innowacyjnych zastosowań druku.
Spis treści:

 • Kondycja sektora kreatywnego
 • Z perspektywy konsumenta
 • Prognozy
 • Szanse rozwoju
Think Creative

Jak regulacje prawne, trendy w ekologii i innowacyjne technologie zmieniają sektor architektury, inżynierii i budownictwa (AIB) i co to oznacza dla branży usług druku?

Branżę budowlaną jkształtuje kilka globalnych trendów i zjawisk. W nieniejszym magazynie prezentujemy przegląd najważniejszych z nich oraz zastanawiamy się, jaki wpływ na branżę projektowania i budownictwa mają obowiązujące prawo i nowe technologie. Przyglądamy się również temu, jak zmieniają się metody pracy i procesy wykorzystywane w sektorze AIB w reakcji na transformację cyfrową i zmiany technologiczne. Ponadto przeanalizowano sposób, w jaki wspomniana transformacja może zapewnić dostawcom usług druku istotne szanse rozwoju.
Spis treści:

 • Przejście na rozwiązania cyfrowe
 • Inteligentna rewolucja
 • Rozwój globalny
 • Znaczenie druku we współczesnym projektowaniu i budownictwie
Think Build

Jak regulacje prawne, trendy w ekologii i innowacyjne technologie zmieniają sektor architektury, inżynierii i budownictwa (AIB) i co to oznacza dla branży usług druku?

W Think Décor przyjrzymy się trendom, które obecnie kształtują branżę wnętrzarską na naszym kontynencie – takim jak personalizacja czy presja związana z tworzeniem produktów na żądanie – i zastanowimy się, w jaki sposób marki oraz konsumenci przyczyniają się do określenia kierunków jej rozwoju. Poddamy analizie bieżącąj sytuację i perspektywy na przyszłość, co aby określić, jak dostawcy usług druku mogą wkroczyć na ten zróżnicowany rynek.
Spis treści:

 • Kondycja branży wnętrzarskiej
 • Przyszłość branży wnętrzarskiej
 • Kształtowanie doświadczeń klienta z wykorzystaniem marketingu sensorycznego
 • Nowe trendy w branży druku
 • Dekoracja wnętrz
 • Przyszłość innowacji
 • Druk 3D
Think Décor

Jak personalizacja wpływa na branżę poligraficzną? Jakie możliwości rynkowe otwiera to przed dostawcami usług druku?

Branżę budowlaną jkształtuje kilka globalnych trendów i zjawisk. W nieniejszym magazynie prezentujemy przegląd najważniejszych z nich oraz zastanawiamy się, jaki wpływ na branżę projektowania i budownictwa mają obowiązujące prawo i nowe technologie. Przyglądamy się również temu, jak zmieniają się metody pracy i procesy wykorzystywane w sektorze AIB w reakcji na transformację cyfrową i zmiany technologiczne. Ponadto przeanalizowano sposób, w jaki wspomniana transformacja może zapewnić dostawcom usług druku istotne szanse rozwoju.
Spis treści:

 • Zalety personalizacji
 • Perspektywy rozwoju
 • Personalizacja a zwrot z inwestycji
 • Personalizacja a masowa kastomizacja
 • Personalizacja a druk cyfrowy
 • Przyszłość druku i personalizacji
Think Personal
Polityka prywatności
 • Najszybciej jak to możliwe
 • 10:00 - 11:00
 • 11:00 - 12:00
 • 12:00 - 13:00
 • 13:00 - 14:00
 • 14:00 - 15:00
 • 15:00 - 16:00
 • 16:00 - 17:00
 • +48

Zostaw nam swoją wiadomość. To pomoże nam lepiej przygotować się do rozmowy.

Dziękujemy

Nasz konsultant oddzwoni do Ciebie

[TIME]

Do usłyszenia

Przepraszamy

Błąd