DWF-hero1-1600x600

Zdobycie najwyższej pozycji jak niższym kosztem

DWF-logo.jpg

Rada miasta Leeds świadczy bardzo ważne usługi dla 700 000 obywateli i jest drugim pod względem wielkości organem władzy miejskiej w Wielkiej Brytanii i chce być postrzegana jako najlepszy. To wizja, którą kieruje się rada – od jakości usług do sposobu ich świadczenia.

Wyniki

Bieżące oszczędności finansowe rzędu około 400 000 funtów

Bieżące oszczędności finansowe rzędu około 400 000 funtów

Centralny system druku w całej organizacji

Centralny system druku w całej organizacji

Redukcja liczby wymaganych urządzeń drukujących o 39%

Redukcja liczby wymaganych urządzeń drukujących o 39%

Zmniejszenie nakładu druku o 25%

Zmniejszenie nakładu druku o 25%

Zwiększenie mocy produkcyjnych i bezpieczeństwa dzięki obsłudze skanowania i faksowania

Zwiększenie mocy produkcyjnych i bezpieczeństwa dzięki obsłudze skanowania i faksowania

Szacowana redukcja emisji gazów cieplarnianych o 1 007 318 (kg) i wycinki drzew o 18 139 sztuk

Szacowana redukcja emisji gazów cieplarnianych o 1 007 318 (kg) i wycinki drzew o 18 139 sztuk

Leeds_city_council

Cel

Poprawa efektywności i likwidacja niekontrolowanych kosztów usług druku w celu zabezpieczenia ważnych usług publicznych.

Wyzwania

• Utrudnione zarządzanie z uwagi na decentralizację systemu druku i zróżnicowanie urządzeń

• Nieefektywność kontroli kosztów z powodu braku miarodajnych danych

• Nieefektywny obieg dokumentów powodujący marnotrawstwo

• Utrudniona realizacja celów ekologicznych wskutek rozdrobnienia floty urządzeń drukujących

Podejście

Po przeprowadzeniu konsultacji opracowano niestandardowe rozwiązanie druku w ramach jednej usługi zarządzania w celu zwiększenia wydajności i elastyczności pracy zespołu, a także kontrolowania i ograniczania kosztów.

Leeds_city_council_approach