VD-hero-LR

Rozwiązanie do przetwarzania faktur zwiększa wydajność pracy w firmie Van Dillewijn Group

W miarę rozwoju holenderskiej firmy kwiatowej Van Dillewijn Group manualny system fakturowania stał się kosztownym wąskim gardłem. Rozwiązanie firmy Canon do przetwarzania dokumentacji pomogło odzyskać kontrolę i obniżyć koszty pracy. Dodatkowo wyeliminowano nakładane przez organa państwowe grzywny, które stanowiły zagrożenie dla rentowności i wpływały na relację z partnerami.

VDG-image1
VDG-image2

– Teraz mamy pełną kontrolę nad płatnościami, a przetwarzanie faktur jest szybsze o 40% niż wcześniej. Ponadto udało nam się obniżyć koszty płaconych kar. Szacujemy że rozwiązanie Canon pozwoliło uzyskać ogólne oszczędności na poziomie 30%.

Bert Rijkmans, dyrektor ds. informacji i komunikacji