DWF-hero1-1600x600

Wszystko jest możliwe dla wewnętrznego działu druku firmy Alfa Laval

DWF-logo.jpg

Beck-Jørgensen dokładnie wiedział, czego potrzebuje: kompaktowej, szybkiej i niezawodnej technologii druku cyfrowego, która pozwoliłby firmie na samodzielną, kompleksową produkcję materiałów dla klientów, a także na automatyzację przepływu pracy. Rozmawiał z wieloma dostawcami, szukając partnera, który byłby równie zaangażowany w sukces jego działu, jak on sam. Tym partnerem okazała się firma Canon.

Wyniki

Kompleksowa produkcja instrukcji obsługi klientów, materiałów sprzedażowych i marketingowych dla pracowników firmy Alfa Laval

Kompleksowa produkcja instrukcji obsługi klientów, materiałów sprzedażowych i marketingowych dla pracowników firmy Alfa Laval

Wzrost wydajności dzięki zdalnemu dostępowi

Wzrost wydajności dzięki zdalnemu dostępowi

Minimalne przestoje i natychmiastowa reakcja serwisu

Minimalne przestoje i natychmiastowa reakcja serwisu

Niższy koszt wydruku strony (oszczędność na CPP równoważy miesięczną opłatę ze dzierżawę)

Niższy koszt wydruku strony (oszczędność na CPP równoważy miesięczną opłatę ze dzierżawę)

IMG_9997_595web_objective

Cel

Zwiększenie efektywności i jakości środowiska druku produkcyjnego w Alfa Laval.

Wyzwania

• Nieefektywny model druku – technologie produkcyjne pomieszane z biurowymi – ograniczały produktywność

• Częste przestoje w produkcji

• Brak kontroli nad produktem końcowym

Podejście

Firma Alfa Laval, czując, że nie jest obsługiwana na odpowiednim poziomie przez poprzedniego dostawcę druku produkcyjnego, była pod dużym wrażeniem zaangażowania zespołu Canon, który zademonstrował klientowi technologię imagePRESS C800, pokazując, jak wpisuje się ona w bieżącą działalność Alfa Laval i gdzie może doprowadzić firmę w przyszłości. Kierownikowi działu druku produkcyjnego podobały się też funkcje zdalnego dostępu, które umożliwiają monitorowanie środowiska druku z dowolnego miejsca w celu zwiększenia kontroli, produktywności i elastyczności.

IMG_9753_595