ABC- Hero1

Zakład opieki zdrowotnej z Wielkiej Brytanii inwestuje w rozwiązanie umożliwiające elektroniczną sprzedaż wydruków, aby zwiększyć wydajność i zdobyć nowe źródło dochodów

DWF-logo.jpg

Po dokładnym przyjrzeniu się swoim placówkom organizacja Rotherham, Doncaster and South Humber NHS Foundation Trust zainwestowała w rozwiązania umożliwiające elektroniczną sprzedaż wydruków opracowane przez firmę Canon.

Wyniki

Wdrożenie systemu, który tworzy nowe źródła dochodów dla firmy RDaSH

Wdrożenie systemu, który tworzy nowe źródła dochodów dla firmy RDaSH

Uproszczony proces składania zamówień online, dzięki któremu klienci mogą zatwierdzać i zamawiać usługi druku

Uproszczony proces składania zamówień online, dzięki któremu klienci mogą zatwierdzać i zamawiać usługi druku

Wyeliminowanie ręcznych procesów, takich jak wpisywanie danych czy korygowanie i poprawianie dokumentów, dzięki czemu pracownicy drukarni mają więcej czasu na przetwarzanie zamówień

Wyeliminowanie ręcznych procesów, takich jak wpisywanie danych czy korygowanie i poprawianie dokumentów, dzięki czemu pracownicy drukarni mają więcej czasu na przetwarzanie zamówień

RDash

Cel

Zwiększenie wydajności, ograniczenie odpadów oraz stworzenie nowego źródła dochodów poprzez wypromowanie usług druku wśród zewnętrznych klientów

Wyzwania

• Wymiana papierowego systemu obsługi zleceń

• Usprawnienie długiego procesu projektowania dokumentów

• Wdrożenie rozwiązania online, które umożliwiłoby udostępnienie usług druku klientom zewnętrznym

Podejście

Zastosowanie rozwiązania opartego na chmurze w celu stworzenia internetowego portalu usług druku początkowo skierowanego tylko dla klientów wewnętrznych, a z czasem udostępnionego klientom zewnętrznym poszukującym usług druku