Pulp Grafisk

DWF-logo.jpg

Firma Pulp Grafisk była zmuszona do korzystania z dość drogich usług druku świadczonych przez zewnętrznych dostawców druku (Print Service Providers - PSPs), tworząc tym samym kolejne ogniwo w systemie zadań drukowania. Oznaczało to, że zamiast wykonywać małe serie wydruków próbnych w celu zagwarantowania najwyższej jakości, firma zmuszona była do wysyłania zadań drukowania do firm PSP z realizacją w ustalonych terminach. Co więcej, przekazywanie zleceń zewnętrznym firmom PSP było ogromnym obciążeniem dla budżetu firmy Pulp Grafisk. Zespół ds. projektów firmy Pulp Grafisk uznał, że jeśli chcą sprostać oczekwianiom klientów przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości usług, większej elastyczności, krótszych czasów realizacji i ograniczenia kosztów, należy wdrożyć wewnętrzny system druku.

Wyniki

Podwojenie możliwości obsługi druku wielkoformatowego

Podwojenie możliwości obsługi druku wielkoformatowego

Elastyczność w realizacji wydruków zarówno na ploterze płaskim, jak i z roli

Elastyczność w realizacji wydruków zarówno na ploterze płaskim, jak i z roli

Możliwość realizacji zadania drukowania w ciągu zaledwie dwóch godzin

Możliwość realizacji zadania drukowania w ciągu zaledwie dwóch godzin

Wysoka jakość wydruków

Wysoka jakość wydruków

Redukcja liczby godzin pracy personelu

Redukcja liczby godzin pracy personelu

Niższe koszty realizacji zadań drukowania

Niższe koszty realizacji zadań drukowania

DWF-logo.jpg

Cel

Dostarczenie nowego rozwiązania druku, które sprostałoby obecnym oczekiwaniom klientów przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości, największej elastyczności, najkrótszych czasów realizacji i redukcji kosztów.

Wyzwania

• Trudności w sprostaniu potrzebom klientów

• Nadmierne uzależnienie od zewnętrznych dostawców druku

• Długi i kosztowny proces

• Problemy z jakością

• Ograniczenia w ofercie dla klientów

• Zbyt długi czas pracy

Podejście

Instalacja nowego rozwiązania, które umożliwiłoby firmie Pulp Grafisk wewnętrzne wdrożenie druku wielkoformatowego oraz zapewniło wyższy poziom nakładów, niezawodność i wszechstronność.

DWF-logo.jpg