DWF-hero1-1600x600

Rada gminy Hertsmere utrzymuje wysoką wydajność współpracując z Canon

DWF-logo.jpg

Wydział pomyślnie zrealizował program ograniczenia kosztów i działa rentownie, a reputacja jednostki, która nigdy nie przekroczyła terminu realizacji zlecenia, pozostaje bez skazy.

Wyniki

Obniżenie kosztów o 30% dzięki wyeliminowaniu potrzeby outsourcingu

Obniżenie kosztów o 30% dzięki wyeliminowaniu potrzeby outsourcingu

Zwiększenie wydajności o 100%

Zwiększenie wydajności o 100%

Inwestowanie zysków ze zleceń zewnętrznych z myślą o usługach świadczonych przez radę

Inwestowanie zysków ze zleceń zewnętrznych z myślą o usługach świadczonych przez radę

Hertsmere

Cel

Wydział druku w radzie musiał zrealizować zalecenie rady dotyczące ograniczenia kosztów przy zachowaniu wysokiej wydajności.

Wyzwania

• Redukcja kosztów

• Utrzymanie wysokiego poziomu wydajności

• Realizacja coraz większych nakładów druku na żądanie

Podejście

Klient Canon od 2008 r. Dwuosobowy dział druku wewnętrznego w radzie polega na firmie Canon, jej technologii i wiedzy, a także uczestniczy w programie Essential Business Builder Program, by utrzymać wysoki poziom usług reprograficznych.

Hertsmere