Wizja inteligentniejszej nauki

DWF-logo.jpg

Uniwersytet w Glasgow kieruje się jasnym przesłaniem: wzmocnienie pozycji jako jednego z najlepszych uniwersytetów badawczych na świecie. Aby osiągnąć ten cel, uniwersytet koncentruje się na potrzebach swoich studentów i fundatorów badań. To oznacza konieczność uproszczenia systemów i procesów oraz ciągłego doskonalenia i tak już wysokiego poziomu obsługi studentów i światowej klasy środowiska badawczego.

Wyniki

Poprawa poziomu obsługi i zadowolenia studentów oraz innych użytkowników

Poprawa poziomu obsługi i zadowolenia studentów oraz innych użytkowników

Oszczędność ponad 5,5 mln w ciągu 5-letniego projektu

Oszczędność ponad 5,5 mln w ciągu 5-letniego projektu

Zmiana zachowania – zwiększenie liczby wydruków dwustronnych i zmniejszenie liczby wydruków kolorowych

Zmiana zachowania – zwiększenie liczby wydruków dwustronnych i zmniejszenie liczby wydruków kolorowych

Redukcja emisji CO2 o ponad jedną trzecią

Redukcja emisji CO2 o ponad jedną trzecią

Zmniejszenie zużycia prądu o 59,7%

Zmniejszenie zużycia prądu o 59,7%

Oszczędność rzędu 10 mln stron rocznie dzięki funkcji bezpiecznego dostępu

Oszczędność rzędu 10 mln stron rocznie dzięki funkcji bezpiecznego dostępu

university_of_glasgow

Cel

Zapewnienie bardzo wysokiego poziomu nauczania przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności obsługi personelu uniwersytetu oraz studentów oraz zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla.

Wyzwania

• Brak kontroli nad drukiem (w kontekście strategii, zarządzania i kosztów)

• Niski poziom obsługi użytkowników

• Ambitne cele ekologiczne

• Zastana infrastruktura druku

• Duże i zabytkowe nieruchomości

• Duże i złożone grono użytkowników – 30 000 pracowników i studentów

Podejście

Opracowanie i wdrożenie strategicznej usługi zarządzania drukiem na całym uniwersytecie.

university_of_glasgow