ABC- Hero1

Akademia Francis Combe rozpoczyna współpracę z firmą Canon w celu rozwinięcia działalności handlowej wewnętrznego działu druku

DWF-logo.jpg

Przemierzając zatłoczone korytarze budynku Messe Düsseldorf podczas targów drupa w 2012 roku, Chris Turton, e-menedżer w brytyjskiej akademii Francis Combe, miał jasno określony cel – chciał znaleźć partnera, który pomógłby mu w rozwinięciu działalności handlowej działu reporgrafii.

Wyniki

Zwiększone nakłady – wykonywanie 70% monochromatycznych wydruków w akademii

Zwiększone nakłady – wykonywanie 70% monochromatycznych wydruków w akademii

Wewnętrzna produkcja nowych zastosowań o wysokiej jakości

Wewnętrzna produkcja nowych zastosowań o wysokiej jakości

Obniżenie kosztów odpadów – spadek zużycia papieru i opłat za kliknięcie o 7%

Obniżenie kosztów odpadów – spadek zużycia papieru i opłat za kliknięcie o 7%

Oszczędność rzędu 7000 funtów rocznie dzięki wewnętrznemu drukowaniu. Dalsze plany zaoszczędzenia 12 000 funtów na kosztach zlecania wydruków firmom zewnętrznym oraz wprowadzenia w 2016 roku technologii druku kolorowego i zaawansowanych funkcji finiszingu w celu ulepszenia oferty

Oszczędność rzędu 7000 funtów rocznie dzięki wewnętrznemu drukowaniu.
Dalsze plany zaoszczędzenia 12 000 funtów na kosztach zlecania wydruków firmom zewnętrznym oraz wprowadzenia w 2016 roku technologii druku kolorowego i zaawansowanych funkcji finiszingu w celu ulepszenia oferty

francis-combe-objective

Cel

Rozwój wewnętrznego środowiska druku poprzez rozszerzenie oferty oraz zwiększenie zysków dzięki szybszej i bardziej zyskownej produkcji.

Wyzwania

Rozwój działu wydruków był spowalniany przez przestarzały cykl produkcji.

francis-combe-595wide

Podejście

• W 1995 roku organizacja Francis Combe zainwestowała w biurowe urządzenia drukujące.

• Współpraca ta rozwinęła się po tym, jak w 2009 roku organizacja Francis Combe stała się akademią i zwróciła się do firmy Canon z prośbą o doradztwo w kwestii centralizacji i uproszczenia procesu drukowania. Organizacja Francis Combe nie tylko zakupiła sprzęt i oprogramowanie, ale także uczestniczyła w programie Essential Business Builder Programme (EBBP) oraz wydarzeniach organizowanych przez firmę Canon.

• W 2014 roku organizacja Francis Combe była na tyle zadowolona z technologii i doradztwa firmy Canon, że zainwestowała również w technologię VarioPrint. W przyszłości zamierza również rozbudować dotychczasowe zasoby sprzętowe o technologię druku kolorowego i bardziej zaawansowane funkcje obróbki końcowej.