Artykuł

Jak optymalnie wykorzystać zasoby wydawnicze

Druk cyfrowy pomaga odkrywać potencjał treści

An array of revived literature by Goloseo

Ograniczanie ryzyka w branży wydawniczej

Wartościowa treść jest kluczowa dla rynku wydawniczego. Wyzwaniem jest, aby dostrzec potencjał tych treści, a jednocześnie zminimalizować ryzyko. Wysokonakładowy druk offsetowy, magazynowanie, dystrybucja i potencjalny koszt przechowywania lub przeróbki zwróconego asortymentu sprawiały, że drukowanie książek było zajęciem dość kosztownym.


Andrew Franklin z firmy „Profile Books”, autor artykułów w brytyjskim magazynie wydawniczym „The Bookseller”, w taki sposób podsumował kwestię zysków w branży: „Wydawnictwo to ryzykowny biznes – każda książka jest wyzwaniem, które powinno zwrócić się finansowo. Niektóre tytuły robią to z nawiązką. Sukcesy wynagradzają serie rozczarowań”.


Minusem takiego stanu rzeczy jest tendencja do unikania ryzyka wśród wydawców, którzy niechętnie publikują treści skierowane do niszowego odbiorcy, próbując uniknąć strat finansowych wynikających z nikłego zainteresowania wydanym tytułem.

A woman looking through a shop window at a rack of books

Długoterminowe skutki unikania ryzyka

Tom Weldon, prezes Penguin Random House UK, w 2016 roku tak podsumował konsekwencje unikania ryzyka w branży: „Jeśli wydawca ma swój bestseller, najłatwiej jest wydawać cały czas to samo, co już raz dobrze się sprzedało. A przecież jest wielu innych znakomitych autorów, których się nie publikuje. Cała branża potrzebuje zmian”.


Weldon podkreśla wpływ takiego podejścia zorientowanego na różnicowanie treści, argumentując, że awersja do ryzyka może doprowadzić do długoterminowego zmniejszenia liczby publikacji. Właśnie ta wyjątkowa ostrożność wydawców w połączeniu z dostępnością ekonomicznego druku na żądanie wzbudziła zainteresowanie samodzielnym publikowaniem w ostatnich latach.

Zaawansowany poziom rozwoju produkcji tanich książek cyfrowych umożliwia wydawcom korzystanie z nowych, kreatywnych sposobów zarabiania na treściach, do których mają prawa autorskie, i zachęca do podejmowania większego ryzyka w kwestii zlecanych treści.


Jedną z głównych zalet druku cyfrowego jest znaczne skrócenie cyklu produkcji – dzięki nowoczesnym technologiom i rozwiązaniom cyfrowym wydrukowanie całej książki z przygotowanego wcześniej pliku zajmuje tylko kilka minut.


Dzięki cyfrowemu drukowi krótkich serii wydawcy mogą stosować bardziej elastyczne modele produkcji i dystrybucji oraz zarządzania cyklem życia książek – polegające na strategicznej współpracy między drukarnią a wydawcą, która ogranicza ryzyko strat finansowych i zwiększa sprzedaż poprzez dostosowanie produkcji do rzeczywistego popytu.

Co się kryje w archiwach?

Wydawcy mogą wykorzystać spory potencjał finansowy posiadanych treści poprzez druk na żądanie. Obecnie, dzięki efektywnej współpracy między wydawnictwami a producentami książek, możliwe jest wydanie pojedynczego egzemplarza książki na żądanie, a tym samym rzucenie wyzwania tradycyjnym modelom finansowym wydawnictw.


Dobrym przykładem jest wydawnictwo Goloseo z Monachium, które specjalizuje się w przywracaniu starszych pozycji literatury dziecięcej w formie drukowanej i cyfrowej. Korzystając z zalet cyfrowej produkcji książek, firma drukuje krótkie serie klasycznych dzieł literackich w wielu językach. Ułatwia to prowadzenie wielojęzycznych szkoleń oraz naukę języków obcych.


Model druku na żądanie jest szczególnie korzystny w przypadku publikacji w językach niszowych. Do tej pory użytkownicy takich języków mieli utrudniony dostęp do szerokiego spektrum literatury lub publikacji w ojczystym języku lub byli narażeni na spore koszty. Teraz, gdy publikowanie dla mniejszości staje się opłacalne, wydawnictwa mogą dostrzec nowe możliwości w kontekście rentownej produkcji na rynki niszowe.


Drukowanie pojedynczych tytułów może stać się istotnym punktem w ofercie firmy, tak jak było w przypadku Signatures Books, klienta firmy Canon. Firma zwiększa produkcję cyfrowych treści na żądanie i dostarcza około 300 tys. spersonalizowanych książek rocznie, wykorzystując licencje takich marek jak Penguin, Beano, Disney, Marvel, Ladybird i Mirror.

Students studying   with printed text book

Od zmniejszających się formatów do dynamicznej treści

Analogowe modele wydawnicze na rynkach edukacyjnych i technicznych nie są w stanie dostarczać treści w takim tempie jak odbywa się to w Internecie, dlatego wielu obserwatorów wieszczy dziś rychły koniec podręczników.


Jednak, jak można się było przekonać na Future Book Forum w 2017 roku, spersonalizowany druk na żądanie otwiera niesamowite spektrum możliwości, zmieniając zwykłą książkę edukacyjną jako idealedopasowanego kompana nauki. Połączenie standardowych treści ze skrojonymi na miarę materiałami zaspokoi potrzeby edukacyjne każdego studenta.


Wydrukowaną treść mogą uzupełniać platformy e-learningowe, filmy, czy materiały audio. Stawia to tradycyjną książkę w centrum wieloplatformowego, spersonalizowanego pakietu edukacyjnego lub, jak kto woli, czyni ją „inteligentną książką".


Nawet w obecnych, coraz bardziej zdigitalizowanych czasach wydawnictwa wykorzystując swoje atuty są w stanie odnieść sukces na niwie internetowej. Kluczem do sukcesu jest umiejętność optymalnego zarządzania istniejącymi zasobami przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności strategii.


Zasadniczą kwestią jest stały, otwarty dialog z drukarniami i dostawcami technologii, ponieważ obie strony mogą dostarczyć wartościowe informacje, poparte specjalistyczną wiedzą i znajomością branży. Dzięki takiej trójstronnej współpracy wydawnictwa mogą zoptymalizować łańcuch dostaw i wykorzystać swoje atuty.

Autor: Tino Wägelein


Podobne rozwiązania

Dodatkowe informacje

Dowiedz się, jak wykorzystać potencjał posiadanych treści

Porozmawiaj z naszym zespołem