Ewolucja cyfrowego środowiska pracy – Office Insights 2018

Keep up with moving times

Dynamiczne zmiany zachodzące w sferze technologicznej wywierają ogromny wpływ na współczesne środowisko pracy. W tegorocznym raporcie Office Insights analizujemy wyzwania związane ze środowiskiem cyfrowym, z jakimi mierzą się firmy w swojej działalności operacyjnej i biznesowej.

Jak wynika z badań ankietowych, choć drukowanie dokumentów wciąż jeszcze jest niezbędne w działalności firm, wiele z nich zaczęło już inwestować w procesy cyfrowe, aby obniżać koszty druku.

W sercu każdej organizacji leży informacja, a jej automatyczne przetwarzanie staje się coraz bardziej powszechne, na przykład poprzez konwersję papierowych dokumentów na formę cyfrową czy w zastosowaniu aplikacji do zarządzania strumieniem pracy. Dążąc do ochrony nowych elektronicznych danych, firmy coraz więcej inwestują w niezbędne informatyczne rozwiązania bezpieczeństwa.

Niezależnie od wymogów inwestycyjnych, upowszechnienie się mobilnych urządzeń i rozwiązań opartych na przechowywaniu danych w chmurze zachęca pracowników do pracy zdalnej. Niesie to kolejne wyzwania, gdyż firmy muszą w tym celu stworzyć odpowiednie zasady, kulturę i infrastrukturę. W kontekście tak innowacyjnych przemian zaczyna się wyłaniać kształt cyfrowego miejsca pracy przyszłości.

Najważniejsze wnioski:

  • 36% członków wyższego kierownictwa uważa skanowanie za krytyczne
  • 45% organizacji zamierza w ciągu najbliższych dwóch lat dokonać inwestycji usprawniających obieg dokumentów
  • Analitycy w sektorze przewidują, że w 2018 r. wydatki na bezpieczeństwo informatyczne sięgną biliona dolarów
  • 93% respondentów uważa, że aplikacje chmurowe wcześniej czy później staną się powszechnym standardem

Aby pobrać pełną wersję raportu, proszę wypełnić poniższy formularz.

Pobierz raport