Rola działu IT w procesie cyfrowej transformacji

Dowiedz się, jak przeprowadzić projekt cyfrowej transformacji w firmach działających w oparciu o model hybrydowy

POBIERZ PRZEWODNIK

Wdrożenie programu cyfrowej transformacji

Skoro 70% inicjatyw podejmowanych w tym obszarze kończy się niepowodzeniem, co może zrobić dział IT, aby wspomóc realizację programu cyfrowej transformacji?

Pobierz przewodnik

Winding mountain road lit up brightly

Przygotuj swoją infrastrukturę IT na proces cyfryzacji biura

Technologie cyfrowe nie są już wyłącznie domeną działu IT – większość nowoczesnych firm korzysta obecnie z rozwiązań cyfrowych w ramach całej organizacji. Jednakże, realizacja udanych projektów transformacji wciąż pozostaje w dużej mierze zależna od jego wsparcia. IDC przewiduje, że 70% inicjatyw związanych z wdrożeniem strategii cyfrowej transformacji zakończy się niepowodzeniem. Jak zatem należy przeprowadzić firmę przez proces zmian, aby zapewnić płynne przejście na technologie cyfrowe?

Transformacja IT w firmach działających w modelu hybrydowym

Wdrożenie programu transformacji IT wymaga zrozumienia, że w procesie tym ważna jest nie tylko realizacja samego celu, jakim jest osiągnięcie pełnej cyfryzacji, ale także jego przebieg. Wiele firm funkcjonuje obecnie w środowisku hybrydowym, korzystając zarówno z infrastruktury dostępnej na miejscu, jak również z rozwiązań opartych na chmurze czy usług outsourcingowych. Ponieważ coraz więcej organizacji zmierza w kierunku cyfryzacji procesów biznesowych, jednym z kluczowych zadań działu IT jest połączenie nowego i starego: optymalizacja i aktualizacja obecnych systemów przy jednoczesnym modernizowaniu posiadanych już od dłuższego czasu rozwiązań informatycznych i wdrażaniu nowych technologii.

Firmy, które znajdą sposób, by sprawnie poruszać się pomiędzy systemami opartymi na chmurze a rozwiązaniami dostępnymi w ramach lokalnej infrastruktury, mają duże szanse powodzenia. Przyjęcie modelu hybrydowego będzie również wymagało od firm wypracowania procesów, które pozwolą równoważyć zapotrzebowanie na informacje w formie papierowej i cyfrowej. Rolą działu IT byłoby więc zaprojektowanie rozwiązań, które będą wymuszać na pracownikach korzystanie z właściwego procesu w odpowiednim momencie. Skuteczna strategia sprawi również, że te pozornie rozbieżne procesy zostaną sprawnie zintegrowane.

To wszystko pokazuje, jak ważna jest rola działu IT w procesie cyfrowej transformacji, który nie tylko wspiera firmę na drodze zmian, ale również dba o odpowiednie funkcjonowanie istniejącej infrastruktury na codzień. Dział musi mieć pewność, że system zarządzania zmianami IT jest wystarczająco solidny, by sprawdzić się w przypadku różnego rodzaju presji. Ponadto system musi być na tyle elastyczny, by umożliwiał usuwanie nieprzewidzianych przeszkód.

Man running down a tunnel towards a black hole

Automatyzacja procesów IT

W miarę osiągania postępów na drodze do cyfrowej transformacji, firmy muszą przygotować się na wzrost poziomu automatyzacji. Dział IT musi być w stanie integrować starsze systemy z nowymi technologiami. Jest to niewątpliwie duże wyzwanie.

Jednak dzięki nowym procesom, które mają odciążać pracowników od powtarzalnych, niewymagających zadań, zespoły mogą zaoszczędzić mnóstwo cennego czasu. To z kolei pomaga uwolnić ich potencjał i wykorzystać go przy realizacji bardziej kreatywnych, satysfakcjonujących zadań o strategicznym wymiarze dla organizacji.

Jednak te nowe, zautomatyzowane procesy muszą być zgodne z funkcjonującymi już systemami pracy. Dział IT musi ściśle współpracować z kluczowymi interesariuszami, aby cel wdrożenia nowej technologii i sposób jej integracji w ramach codziennej działalności nie budziły żadnych wątpliwości.

Co najmniej 67% tego typu projektów jest wycofywanych lub ocenianych jako porażki. Aby uniknąć typowych pułapek związanych z projektami transformacji cyfrowej, dyrektorzy ds. informacji (CIO) muszą stworzyć odpowiednią strategię, która uchroni ich projekt przed niepowodzeniem. Jasne, oparte na procedurach, wieloetapowe podejście do transformacji systemów IT pozwoli zapobiec licznym problemom, które mogą być trudne do rozwiązania przez niedostatecznie przygotowany zespół.

Sięgnij po przewodnik Canon i zadbaj o to, by program cyfrowej transformacji w Twojej firmie zakończył się sukcesem.

Podobne rozwiązania

Dodatkowe informacje

Dowiedz się, jak rozpocząć proces biznesowej transformacji z Canon.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI