ARTYKUŁ

Inteligentne rozwiązania wspierające cyfrową transformację finansów

Biznesowe argumenty przemawiające za e-zaopatrzeniem

Pobierz przewodnik

Przekształć dział finansów w centrum zysków

Przez zbyt długi czas dział finansowy był głównym centrum kosztów. Możesz na zawsze odmienić ten stan rzeczy dzięki naszemu przewodnikowi po cyfryzacji działu finansów.

Pobierz przewodnik

Finance meeting

Finansowa rewolucja

Według Deloitte e-zaopatrzenie zapewnia szereg innowacji, które do 2020 r. przyczynią się do rozwoju branży oraz do wprowadzenia handlu nowej generacji[1].

Pomimo powszechnego stosowania technologii cyfrowych wdrażanie ich nadal powoduje trudności wiążące się z nakłonieniem szefów działów. finansów do inwestycji, a to sprawia, że innowacyjna przyszłość finansowa wydaje się odległa. Dział finansowy jest często wskazywany jako centrum kosztów, a pozbawiony inwestycji i technologii niezbędnych do przekształcenia pionu finansowego w centrum zysków może wstrzymywać rozwój firmy.

Nie jest tajemnicą, że dział finansowy jest głównym celem transformacji cyfrowej. Wykorzystanie technologii automatyzacji pozwala wyeliminować wiele procesów, nadal wykonywanych ręcznie przez jego pracowników. Spłata zobowiązań i obsługa płatności są częścią kluczowych procesów realizowanych przez każdą firmę, a błędy lub ukryte zarządzanie AP/AR mogą prowadzić do nieprawidłowych przepływów pieniężnych, nieprzewidywalnych wartości sprzedaży lub akceptacji wyjątków. Wszystko to może przyczynić się do powstawania serii nieprzejrzystych i nieprzewidywalnych procesów finansowych.

Aby zapewnić rozwój nowoczesnych pionów zaopatrzeniowych, ewolucja musi przebiegać szybko i skutecznie. Strategiczne, zautomatyzowane podejście do e-fakturowania jest jedną z najbardziej produktywnych inicjatyw, jakie organizacja może podjąć na drodze ku cyfrowej transformacji. Tak, dzisiejsze podstawy pozostaną ważne jutro, ale nowoczesne procesy zakupowe będą wymagały kolejnych, jeszcze bardziej inteligentnych działań.

Calculator

Przyszłość finansów

Pomimo wysokiego stopnia zaawansowania e-zaopatrzenia i stosowanych obecnie zautomatyzowanych rozwiązań finansowych, a także ich rzeczywistego wpływu na wyniki firmy, informacje związane ze zdigitalizowanym, automatycznym zaopatrzeniem i wiążącymi się z nim możliwościami nie są w przekonujący sposób przekazywane liderom biznesowym.

Aby zapewnić firmie sukces finansowy w przyszłości, bardziej zaawansowane rozwiązania związane z zaopatrzeniem mogą obejmować szereg technologii ułatwiających pracę w strategicznych obszarach, takich jak inżynieria wartości, zarządzanie popytem, inwentaryzacja, zarządzanie towarami, zintegrowane planowanie popytu/dostaw, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie jakością/poziomem usług i wprowadzanie nowych produktów.

Automatyzacja - potencjał możliwości.

Usprawnione przepływy pieniężne, wydajność personelu i zmniejszenie liczby zadań administracyjnych – to brzmi świetnie, ale jeśli dyrektor finansowy (to stanowisko coraz bardziej ukierunkowane na technologię) ma nas wysłuchać i robić notatki, nie wspominając już o dokonywaniu inwestycji, wszystko musi zostać określone ilościowo. W tym celu firmy muszą zacząć koncentrować się na usprawnieniu pracy działu rozliczeń, aby uzyskać dalsze oszczędności i poprawić transparentność wyników finansowych. Eliminacja stert papierowych faktur i zastąpienie ich fakturami elektronicznymi jest oczywiście pierwszym, logicznym krokiem do osiągnięcia tych korzyści.

Jako że firmy automatyzują coraz więcej procesów w ramach cyklu realizacji zamówienia, korzyści biznesowe obejmują niższe koszty, dane lepszej jakości i przyspieszenie działań biznesowych. W przypadku działów finansowych oznacza to odejście od reputacji centrum kosztów i możliwość rozpoczęcia nadawania im prawdziwej wartości biznesowej. Dział finansowy może wykorzystywać dane elektroniczne, aby mieć bieżący wgląd w funkcjonowanie łańcucha dostaw, zakupów i płatności.

Ponad dwie piąte (41%) finansowych procesów biurowych można zautomatyzować w ciągu kolejnych pięciu lat[1], jednak tylko w sytuacji, gdy specjaliści ds. finansowych będą w stanie zbudować solidne i przekonujące przykłady wdrożeń, torując w ten sposób drogę transformacji procesów zaopatrzenia. Tylko w przypadku wyraźnego zademonstrowania, że ujednolicenie tych procesów w ramach jednej, inteligentnej platformy przynosi znaczne korzyści w zakresie wydajności, poprawę zarządzania kosztami i wydatkami oraz zmniejszenie ryzyka.

Zmień oblicze swojego działu finansowego dzięki nowej generacji zautomatyzowanych rozwiąń

Powiązane rozwiązania

Odkryj nowe możliwości

Dowiedz się, jak oszczędzać czas i pieniądze dzięki P2P

Skontaktuj się z nami