HR na drodze cyfrowej transformacji

Powodzenie każdego projektu, a zwłaszcza tak złożonego przedsięwzięcia jak program cyfrowej transformacji, wymaga przyjęcia realistycznych celów. Pomóż swojej firmie zapełnić lukę w obszarze cyfrowych kompetencji.

POBIERZ PRZEWODNIK

Jak z sukcesem wdrożyć program cyfrowej transformacji w firmie?

2/3 działów HR nadal działa w oparciu o tradycyjne procesy i papierową dokumentację – dowiedz się, jak zaprojektować zmiany, które nareszcie mają szansę działać!

Pobierz przewodnik

Winding mountain road lit up brightly

Rola szefów HR w transformacji cyfrowej

Zaledwie 29% specjalistów IT jest zdania, że firma, w której pracują rozumie sens cyfryzacji i jest na nią przygotowana. Wielu z nich twierdzi także, że nie posiada wystarczających kompetencji, żeby przygotować organizację do zmian, jakie niesie za sobą cyfryzacja. W obliczu tego wyzwania ważne jest, by zastanowić się nad rolą działów HR w transformacji biznesowej. Działy kadr w wielu organizacjach muszą mierzyć się z coraz większą presją, by rekrutować do organizacji nowych pracowników posiadajacych rozwinięte kompetencje w zakresie obsługi danych i rozwiązań cyfrowych, a tym samym w pełni wykorzystać możliwości cyfryzacji.

Brak odpowiednich kwalifikacji

W czasach, gdy cyfryzacja procesów biznesowych staje się priorytetem dla dużej części europejskich przedsiębiorstw, zaskakuje fakt, że na starym kontynencie brakuje ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami. Już teraz liczba absolwentów studiów IT w Europie jest zbyt mała, a wraz z rozwojem technologii niedobór ten będzie coraz bardziej odczuwalny. Według Parlamentu Europejskiego dwie piąte siły roboczej w Unii Europejskiej ma niewielkie lub zerowe umiejętności, jeśli chodzi o wykorzystanie rozwiązań cyfrowych. Przy jednoczesnym wysokim poziomie bezrobocia w Europie, może wystąpić sytuacja, w której do 2020 r. w sektorze IT będzie brakowało 500 000 pracowników. Brak możliwości obsadzenia stanowisk na tym rozwijającym się rynku jest przyczyną ogromnej presji wywieranej na specjalistów HR na całym kontynencie. Musimy mieć jednak świadomość, że na tym nie koniec. Brak odpowiednich zasobów ludzkich grozi także spowolnieniem efektów, będących pokłosiem programów cyfrowej transformacji, a to z kolei mogłoby mieć destrukcyjny wpływ na ogólny rozwój gospodarki w ogóle.

Group of people swimming in the sea with a pink kayak in the middle of them

Rola działów HR w organizacji szkoleń związanych z cyfryzacją

W jaki sposób dział HR może wspierać program cyfrowej transofrmacji w firmie? Digitalizacja może przynieść przedsiębiorstwom nowe, ekscytujące możliwości, ale to działania zespołu HR decydują o tym, czy ich potencjał zostanie wykorzystany. Specjaliści HR powinni najpierw upewnić się, że są w stanie wygospodarować środki na szkolenia i rozwój pracowników. Proces kształcenia powinien mieć charakter ustawiczny. Tylko w ten sposób pracownicy przestawią się na „cyfrowy sposób myślenia”.

Systematyczne zasilanie pracowników szkoleniami jest gwarancją tego, że wszyscy - łącznie z nowymi osobami, które dołączą do firmy - otrzymają niezbędne wsparcie, by podnosić swoje umiejętności cyfrowe. Co najważniejsze, dzięki stałym szkoleniom pracownicy będą mogli nadążyć za tempem rozwoju technologicznego. Wiele uwagi należy również poświęcić przedstawicielom młodszych generacji w szeregach firmy, którzy są naturalnymi ambasadorami cyfrowej transformacji. Współtworzenie programów szkoleniowych czy oferowanie staży studentom, mogą zapewnić przyszłym pracownikom odpowiednie kwalifikacje, dzięki którym sprostają oni wymaganiom cyfrowego świata biznesu.

Dział HR w nowej roli

Świat biznesu się zmienia, a wraz z nim tradycyjne rozumienie stanowisk i przypisanych im ról. Dotyczy to także działów odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi, które dziś już nie tylko realizują swoje standardowe obowiązki, ale często wspierają firmy w procesie zmian wewnątrz organizacji - stąd ich kluczowa rola przy projektach związanych z cyfrową transformacją. Przyjmując na siebie tę podwójną odpowiedzialność - raz za pozyskanie nowych pracowników, a po drugie za przeprowadzenie szkoleń istniejących już zespołów - działy HR wspierają firmy w osiąganiu większej konkurencyjności pod względem cyfrowych kompetencji

Sprostaj wyzwaniom cyfrowej transformacji z Canon

Podobne rozwiązania

Dodatkowe informacje

Dowiedz się, jak Canon może wesprzeć procesy digitalizacji w Twojej firmie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI