Czy Twoja firma ma odpowiednie podejście do procesu zarządzania ryzykiem?

Sięgnij po przewodnik Canon i dowiedz się jak ostatnie zmiany w prawie wpłyną na kwestie bezpieczeństwa danych i zarządzanie ryzykiem w firmie

POBIERZ PRZEWODNIK

Two people in discussion in an outdoor meeting area

Ryzyko jest nieodłączną częścią biznesu. Na liście najbardziej innowacyjnych firm CNBC¹ znajdują się organizacje i liderzy, którzy podejmują przemyślane ryzyko. Choć ryzyko jest wysokie, to potencjalne zyski są z nim współmierne. Choć nie jest to podejście, które sprawdzi się w przypadku każdej firmy czy osoby, stanowi kompromis niezbędny w przypadku szybkiego wprowadzania innowacji na rynek.

Mimo że bezpieczeństwo jest coraz ważniejsze dla korporacji, dyrektorzy ds. informacji i dyrektorzy ds. bezpieczeństwa informatycznego na całym świecie skarżą się, że postęp technologiczny został spowolniony, ponieważ przepisy prawne biorą górę nad innowacjami.

Efekty zarządzania ryzykiem

Organizacje muszą podejmować pewne ryzyka i unikać innych. Aby było to możliwe, ich szefowie powinni wiedzieć, z czym się wiąże dane ryzyko. Odpowiedź będzie się różnić w zależności od branży lub profilu firmy, lecz specjaliści ds. bezpieczeństwa powinni dostrzegać swoją rolę w zakresie kształtowania postępu. Zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji powinny być postrzegane jako kwestie do rozwiązania i traktowane na równi z innymi formami ryzyka biznesowego.

Innymi słowy – zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa oznacza konieczność pogodzenia się z faktem, że niektóre zagrożenia związane z naruszeniem danych zawsze będą istnieć. W związku z tym firmy powinni mieć odpowiednią strategię, aby sobie z nimi poradzić. Zamiast skupiać się na zmniejszeniu liczby zagrożeń, wielu dyrektorów ds. IT koncentruje się na edukacji w ich zakresie.

3 colleagues reviewing content on tablet

Etapy procesu zarządzania ryzykiem

Skuteczne zarządzanie ryzykiem zaczyna się od określenia bezpośrednich zagrożeń dla firmy i poinformowania o nich zarządu oraz wyższej kadry kierowniczej. Efektywne zarządzanie ryzykiem jest obowiązkiem każdego pracownika. Naruszenie danych może spowodować poważne szkody finansowe i wizerunkowe, w związku z czym dyrektorzy wykonawczy i podlegli im pracownicy powinni zrozumieć potencjalne koszty i kroki w przypadku wycieku danych.

Niektóre organizacje korzystają z symulacji incydentu lub kryzysu, aby ułatwić sobie realizację tego celu. Pozwala to wykryć nieprawidłowości i sprawia, że zespoły odczuwają większą pewność siebie i są lepiej przygotowane na naruszenie danych w przypadku jego wystąpienia.

Z powodu zwiększonego zagrożenia cybernetycznego należy opracowywać reguły, które pozwolą zapobiec atakom. Kadra kierownicza wyższego szczebla powinna spróbować zmodyfikować strategię zarządzania ryzykiem, a wszystkie osoby w organizacji powinny przekazywać sugestie i pomagać firmie w tworzeniu możliwie najlepszych rozwiązań.

Business people discussing over computer

Zarządzanie ryzykiem - lista kontrolna

  • Trzeba pamiętać, że ogólna strategia biznesowa może szybko ulec zmianie. Wejście na nowe rynki może wiązać się z nowymi zagrożeniami dotyczącymi finansów i informacji.
  • Wykorzystanie technologii cyfrowych, takich jak media społecznościowe czy chmura, również nie pozostaje bez wpływu na organizację.
  • Strategia zarządzania ryzykiem musi być spójna z możliwościami firmy w zakresie rozwoju.

Zarządzanie ryzykiem wewnątrz firmy

Zasady bezpieczeństwa muszą pozwalać na akceptację pewnego poziomu ryzyka. Naruszenia zabezpieczeń mogą się zdarzyć i się zdarzają¹. Zapobieganie im jest tak samo ważne jak określenie procesu, który pozwoli poradzić sobie z nimi na podstawie zebranej wiedzy.

Zarządzanie ryzykiem powinno być częścią całościowego programu, który służy identyfikacji obszarów ryzyka, stosowania zasad związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz edukowania pracowników firmy z myślą o tym, aby zrozumieli, że ryzyko nie jest porażką, lecz potwierdzeniem uzgodnionego procesu.

¹ CNBC: raport dotyczący na najbardziej innowacyjnych firmBCG.

Działaj zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych

52% nie potrafi określić, jaki wpływ RODO na prowadzoną przez nich działalność. Dowiedz się, co zmiany w prawie oznaczają dla Twojej firmy.

POBIERZ PRZEWODNIK

Office team working together

Podobne rozwiązania

Dodatkowe informacje

Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązania firmy Canon związane z bezpieczeństwem informacji mogą pomóc Twojej firmie.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI