Czy Twoja firma ma odpowiednie podejście do procesu zarządzania ryzykiem?

Rozpocznij realizowanie procesu zarządzania ryzykiem dzięki opracowanemu przez firmę Canon przewodnikowi po prawodawstwie dotyczącym bezpieczeństwa danych

POBIERZ RAPORT

Two people in discussion in an outdoor meeting area

Ryzyko jest nieodłączną częścią biznesu. Na liście najbardziej innowacyjnych firm CNBC¹ są umieszczane organizacje i liderzy, którzy podejmują przemyślane ryzyko. Ryzyko jest wysokie, ale potencjalne zyski również. Nie jest to właściwe podejście dla każdej firmy czy osoby, lecz gwarantuje kompromis niezbędny w przypadku szybkiego wprowadzania innowacji na rynek.

Mimo że bezpieczeństwo jest coraz ważniejsze dla korporacji, dyrektorzy ds. informacji i dyrektorzy ds. bezpieczeństwa informatycznego na całym świecie skarżą się, że postęp został spowolniony, ponieważ przepisy prawne biorą górę nad innowacjami.

Efekty zarządzania ryzykiem

Po prostu: organizacje muszą podjąć pewne ryzyka i unikać innych. Aby było to możliwe, ich szefowie muszą wiedzieć, jaka wydajność zagwarantuje sukces. Odpowiedź będzie się różnić w zależności od branży lub funkcji firmy, lecz specjaliści ds. bezpieczeństwa powinni dostrzegać swoją rolę w zakresie umożliwiania postępu. Zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji powinny być postrzegane jako kwestie do rozwiązania i uważane za tak samo poważne jak inne formy ryzyka biznesowego.

Innymi słowy – zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa oznacza konieczność pogodzenia się z faktem, że niektóre zagrożenia związane z naruszeniem danych zawsze będą istnieć. W związku z tym firmy powinni mieć odpowiednią strategię, aby sobie z nimi poradzić. Zamiast skupiać się na zmniejszeniu liczby zagrożeń, wielu dyrektorów ds. IT koncentruje się na edukacji w zakresie zagrożeń.

3 colleagues reviewing content on tablet

Etapy procesu zarządzania ryzykiem

Skuteczne zarządzanie ryzykiem zaczyna się od określenia bezpośrednich zagrożeń dla firmy i poinformowania o nich zarządu oraz wyższej kadry kierowniczej. Efektywne zarządzanie ryzykiem jest obowiązkiem każdej osoby. Naruszenie danych może spowodować poważne szkody finansowe i wizerunkowe, w związku z czym dyrektorzy wykonawczy i pracownicy powinni zrozumieć potencjalne koszty i kroki w przypadku wycieku danych.

Niektóre organizacje korzystają z symulacji incydentu lub kryzysu, aby ułatwić sobie realizację tego celu. Pozwala to wykryć nieprawidłowości i sprawia, że zespoły odczuwają większą pewność siebie i są lepiej przygotowane na naruszenie danych w przypadku jego wystąpienia.

Z powodu zwiększonego zagrożenia cybernetycznego należy opracowywać reguły, które pozwolą zapobiec atakom. Kadra kierownicza wyższego szczebla powinna spróbować zmodyfikować strategię zarządzania ryzykiem, a wszystkie osoby w organizacji powinny przekazywać sugestie i pomagać firmie w tworzeniu możliwie jak najlepszych rozwiązań.

Business people discussing over computer

Lista kontrolna procesu zarządzania ryzykiem

  • Trzeba pamiętać, że szersza strategia biznesowa może się szybko zmienić. Wejście na nowe rynki może wiązać się z nowymi zagrożeniami dotyczącymi finansów i informacji.
  • Wykorzystanie technologii cyfrowych, takich jak media społecznościowe czy chmura, może również wywrzeć określony wpływ.
  • Strategia zarządzania ryzykiem musi być zgodna z możliwościami firmy w zakresie rozwoju.

Zarządzanie zakresem ryzyka między działami

Z tego powodu zasady bezpieczeństwa muszą pozwalać na akceptację pewnego poziomu ryzyka w celu zachowania spójności w organizacji. Naruszenia zabezpieczeń mogą się zdarzyć i się zdarzają¹. Zapobieganie im jest tak samo ważne jak określenie procesu, który pozwoli poradzić sobie z nimi na podstawie zebranej wiedzy.

Zarządzanie ryzykiem powinno być częścią całościowego programu, który służy do oceny zakresu ryzyka, stosowania zasad związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz edukowania pracowników firmy z myślą o tym, aby zrozumieli, że ryzyko nie jest porażką, lecz potwierdzeniem uzgodnionego procesu.

¹ Wyjątkowe artykuły CNBC zawierają raport dotyczący najbardziej innowacyjnych firm BCG.

Zapewnij zgodność z przepisami ochrony danych

52% firm nie zna wpływu, jaki RODO będzie miało na ich działalność. Dowiedz się, w jaki sposób zmiany w zakresie ochrony danych w 2018 roku wywrą wpływ na Twoją firmę.

POBIERZ PRZEWODNIK

Office team working together

Podobne rozwiązania

Dodatkowe informacje

Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązania firmy Canon związane z bezpieczeństwem informacji mogą pomóc Twojej firmie.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
  • Canon
  • Biznes
  • ...
  • Podejście do procesu zarządzania ryzykiem w biznesie