BUSINESS BYTES

Co wyróżnia cyfrowego lidera?

  • Opublikowano 3 lat(a) temu
  • 3 min lektury

W erze cyfrowej liderzy nie mogą stale obawiać się ciągłych zmian i ewolucji. Odpowiednie połączenie technologii mobilnych, społecznych, chmurowych i związanych z danymi masowymi (ang. „big data”) umożliwi im błyskawiczne przekształcanie strategii i usług.

Serwis Amazon rozpoczynał działalność jako księgarnia online zaledwie 20 lat temu, ale z powodzeniem wkroczył na inne obszary detaliczne i zaczął produkować elektronikę dla konsumentów, a co ciekawsze, również rozwiązania chmurowe klasy korporacyjnej.

Gdy Amazon rozpoczynał działalność, a firma znajdowała się jeszcze w garażu, Apple sprzedawał już niszowe komputery. Dwie dekady później jest to przedsiębiorstwo o największej wartości, będąc liderem rynku smartfonów, tabletów i akcesoriów technologicznych.

W przypadku obu firm decydujące znaczenie miało silne przywództwo — Jeffa Bezosa w Amazon i Steve'a Jobsa w Apple. Cyfrowa działalność firmy będzie tak efektywna, jak kierownictwo wybrane do prowadzenia przekształcenia. O ile firmy Amazon i Apple mogą być wyjątkowe pod względem trajektorii rozwoju, o tyle te same zasady mają zastosowanie również do innych organizacji. Niezależnie od tego czy są to duże, renomowane spółki, czy małe i średnie firmy.

Innowacyjne zastosowanie technologii cyfrowych zmienia operacje w każdym sektorze. Takie usługi i systemy nie działają w odosobnieniu. Aby wprowadzić rzeczywiste i trwałe zmiany, organizacje muszą mieć lidera, który rozumie możliwości, jakie daje technologia i potrafi wprowadzać plany w życie.

Prawdziwi liderzy cyfrowi, nawet jeśli pracują dla bardziej tradycyjnych organizacji, mają wiele cech wspólnych z Bezosem i Jobsem. Wielu odnoszących sukcesy przedstawicieli kadry kierowniczej wykazuje się zaangażowaniem i współpracuje razem z innymi przedstawicielami firmy i zewnętrznymi ekspertami nad określeniem, jaką przewagę nad konkurencją może zapewnić skalkulowane ryzyko.

Pomimo wyzwań organizacyjnych rozumieją oni wagę współpracy oraz poświęcają czas na przemyślenie, jak technologia może pomóc we wdrożeniu nowych metod pracy. Cyfryzacja wpływa na każdy aspekt biznesu — od marketingu, reklamy, kanałów sprzedaży, a nawet HR, po komunikację i finanse. W związku z tym dyrektor ds. rozwiązań cyfrowych powinien poświęcić czas na kontakt z ludźmi, ponieważ to oni znają i odpowiadają za każdy szczegół związany z IT.

Wyróżnikiem łączącym wszystkich cyfrowych liderów jest gotowość do zmiany sposobu myślenia oraz wprowadzenia nowych inicjatyw. Tego typu dyrektorzy mają na uwadze ustalone cele organizacji, ale oprócz tego słuchają ludzi. Co więcej, na podstawie pozyskanych informacji potrafią określić, czy innowacja pomoże w zapewnieniu świetnych wyników, czy doprowadzi do powstania ryzyka, którego nie warto podejmować.

Jeśli Twojej firmy nie prowadzi osoba pokroju Bezosa czy Jobsa, z pewnością pracują w niej ludzie, którzy potrafią używać swojej wiedzy do zmiany sposobu myślenia o biznesie.

Świetni liderzy cyfrowi wiedzą, jak wykorzystać  potencjał wysoko wykwalifikowanych osób. W erze cyfrowej dyrektor, który potrafi docenić różnorodność i stworzyć przewagę nad konkurencją, ma ogromny wpływ na biznesowy sukces.