BUSINESS BYTES

Jak wygląda innowacyjność w IT?

  • Opublikowano 2 lat(a) temu
  • 3 min lektury

Innowacyjność to ważne korporacyjne hasło. Firmy żądają innowacji, ale według Accenture mniej niż jeden na pięciu dyrektorów generalnych uważa, że strategiczne inwestycje w nowe technologie przynoszą zysk przedsiębiorstwom.

Nigdy nie było większego zapotrzebowania na innowacje w IT niż dzisiaj. Większość dyrektorów przedsiębiorstw wie, że innowacje powstają tylko w odpowiednim środowisku, w którym wszyscy mogą być częścią procesu ich opracowywania i przedstawiają nowe pomysły. Jednak w działach IT często brakuje spójnych sposobów wykorzystania kreatywnego myślenia w codziennej pracy.

Innowacje IT mogą przyjmować różne formy. Mogą być używane do przekształcania procesów biznesowych w zautomatyzowane funkcje IT, mogą służyć opracowywaniu aplikacji otwierających nowe rynki albo implementowaniu wizualizacji komputerowych w celu zwiększenia elastyczności i obniżenia kosztów sprzętu. W wielu przypadkach IT jest innowacją.

IT potrzebuje innowacyjności, a innowacyjność wymaga IT. Innowacyjność to sposób myślenia i zachowania, który musi pojawiać się wszędzie — w każdym oddziale przedsiębiorstwa, w ramach wszystkich projektów i na każdym stanowisku. Do obowiązków dyrektorów ds. informatyki należy pomoc w tworzeniu nie tylko kultury dopuszczającej innowacje, ale przede wszystkim takiej, która zachęca do innowacyjności, promuje ją i nagradza. Dla wielu jest to jednak wyzwanie, któremu trudno sprostać ze względu na to, jak postrzegany jest dział IT danej w firmie.

Dział IT może być traktowany jako centrum generowania kosztów lub wypracowywania zysków. Organizacje mogą wykorzystywać go do ujawniania prawdziwej wartości lub trwać w fałszywym przekonaniu, że IT to wyłączeni sprzęt i procesy informatyczne. Prawda jest taka, że całościowe myślenie o innowacjach – a takie umożliwia IT – wymaga współpracy różnych działów na rzecz ogólnej wartości i sukcesu całej organizacji.

Niezależnie od tego, jaką formę będą miały innowacje, warto skorzystać z poniższych czterech sprawdzonych porad, które powinna rozważyć każda organizacja chcąca stopniowo doskonalić się poprzez innowacje w IT:

1.    Sprawdź, co robią sprawniej działające przedsiębiorstwa. Mniejsze firmy zwykle działają sprawniej i szybciej wprowadzają nowe technologie. Czy używają nowoczesnych narzędzi lub aplikacji, które mogłyby być przydatne przy Twoich projektach? Poświęć czas, aby przyjrzeć się temu, jak inni używają rozwiązań technologicznych. Zwróć szczególną uwagę na innowatorów, którzy już wdrożyli konkretne rozwiązania. Uczenie się na błędach innych może przynieść dobre efekty, a do tego pomoże oszczędzić czas i pieniądze!

2.    Łącz innowacje z rozwiązaniami inżynieryjnymi. Umiejętności w tradycyjnej informatyce wynikają z dogłębnej wiedzy i wyspecjalizowania. Zespół IT musi znać elementy infrastruktury, system operacyjny, bazę danych oraz sposób współdziałania tych elementów z bazą danych. Z kolei dział marketingowy musi mieć informacje o klientach lub działalności biznesowej, które są przechowywane we wspólnych zasobach. Współpracując ze sobą, oba działy mogą zyskać świeże spojrzenie na to, jak wykorzystać informacje na korzyść firmy, oraz dowiedzieć się, jak informacje mogą pomóc w osiągnięciu wspólnego, ogólnego celu.

3.    Nie należy obawiać się chaosu, ale nie wolno też zapominać o zachowaniu struktury. Mówi się, że chaos jest ojcem kreatywności. Zapewnia szanse, możliwości wprowadzenia zmian. Zmusza nas do poszukiwania zróżnicowanych i różnorodnych perspektyw, wypychając z obszarów, w których czujemy się pewnie. Sukces projektu zależy jednak od utworzenia odpowiedniej, wyważonej struktury. Można na przykład wyznaczyć jedną osobę lub jednostkę odpowiedzialną za realizację projektu.

4.    Należy skupić się na tym, co możliwe. Dyrektorzy ds. informatyki muszą mówić o innowacjach jak o konkretnych propozycjach przynoszących firmie korzyści, a nie tylko wskaźnikach produktywności i efektywności. Innowacyjność w IT powinna polegać na ukierunkowaniu na używanie technologii w nowy sposób, aby można było połączyć inicjatywy technologiczne z celami biznesowymi.

Wysoka pozycja działów IT zwiększa potencjał na wypracowanie innowacyjnych rozwiązań. Innowacyjność jest nie tylko składnikiem IT, działy IT zwykle mają ogląd na wszystkie obszary firmy, działy i funkcje, mimo że czasem pracują w odosobnieniu. Faktem jest jednak, że działy IT mogą i muszą spajać ze sobą wszystkie elementy firmowej układanki, aby znajdować nowe sposoby generowania wartości i tworzenia innowacji nie tylko w swojej sekcji, ale w całej strukturze przedsiębiorstwa.