BUSINESS BYTES

Priorytet: mobilność

  • Opublikowano 2 lat(a) temu
  • 3 min lektury

Nowoczesny dyrektor ds. IT zdaje sobie sprawę z ogromnej roli urządzeń mobilnych w kontaktach konsumenta z marką. Warto zwrócić uwagę na niektóre statystyki. Na całym świecie jest pięć razy więcej smartfonów niż komputerów PC, a w samych Stanach Zjednoczonych urządzenia mobilne generują aż 55% ruchu internetowego. ). Ale co bardziej istotne, aż 70% operacji wyszukiwania przy użyciu urządzeń mobilnych kończy się konkretnym działaniem, i to w ciągu jednej godziny (źródło: Searchfest 2015).

W swojej książce „Mobile First” Luke Wroblewski argumentuje, że powinniśmy więcej myśleć o użytkownikach urządzeń mobilnych i traktować ich priorytetowo nie tylko dlatego, że już dziś zapewni nam to korzyści wynikające z rozwoju tego segmentu urządzeń. Dostrzeżenie potencjału urządzeń przenośnych przygotuje nas do prognozowanej eksplozji znaczenia tych urządzeń w przyszłości.

Trzy powody, dla których należy priorytetowo traktować urządzenia mobilne i ich użytkowników:

1.    Bieżący rozwój i przygotowanie się na przyszłość

Wroblewski w swojej książce przeprowadza bardzo interesujące porównanie — podkreśla, że o ile codziennie aktywowanych jest 1,45 mln smartfonów, o tyle na świat przychodzi tylko 317 124 ludzi. To pokazuje, że wzrost na rynku smartfonów znacząco przewyższa wzrost populacji. Za przykład podaje bardzo popularną usługę Yelp — obecnie zaledwie 7% wszystkich użytkowników korzysta z jej produktów mobilnych. Interesujące jest jednak to, że aż 7% użytkowników odpowiada za 35% wszystkich wykonywanych tam operacji. Wniosek: nawet bez przekonania o bezpośrednich korzyściach biznesowych tu i teraz, rozwiązania mobilne mają ogromny potencjał do efektywnego planowania przyszłych trendów.

2.    Skupienie się na tym, co istotne

Wroblewski zidentyfikował kilka ograniczeń związanych z urządzeniami mobilnymi, takich jak wielkość ekranu czy wydajność urządzenia, które w rzeczywistości mogą poprawiać jakość usług mobilnych. Mniejsze rozmiary ekranów w telefonach komórkowych zmuszają projektantów do eliminowania nieistotnych i niezbyt pomocnych elementów projektów. Firmy nazbyt często chcą wypełnić jakąkolwiek treścią każdy dostępny piksel, przez co, ostatecznie, ich witryny zawierają wiele niepotrzebnych szczegółów, są trudne w nawigacji i utrudniają konwersję.

W przypadku tworzenia aplikacji na urządzenia o niewielkich ekranach, zespoły odpowiedzialne za projektowanie i rozwój muszą skupiać się na tym, co najważniejsze i działać kreatywnie, ponieważ na to, co nie jest niezbędne, najzwyczajniej w świecie nie ma miejsca.

Wroblewski słusznie wskazuje, że aby efektywnie prowadzić firmę, należy dokładnie zrozumieć nie tylko swoich klientów, ale i własną działalność. Projekty nastawione na urządzenia mobilne wymuszają przejrzystość i jasne określenie wizji biznesu.

3.    Wykorzystanie nowych możliwości

Ludzie używają swoich urządzeń mobilnych dosłownie wszędzie. W związku z tym stale pojawiają się nowe możliwości lepszej obsługi klientów. Głównym przykładem są narzędzia geolokalizacyjne. Urządzenie mobilne może z dużo większą dokładnością wskazać lokalizację użytkownika niż komputer stacjonarny, może też być używane do dostarczania istotnych informacji o produkcie znajdującym się w konkretnym położeniu i otoczeniu.

Mówiąc krótko: firmy, które zlekceważą zasadę priorytetowego traktowania rozwiązań mobilnych i treści online, ryzykują przegraną w wyścigu z konkurencją…